سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی- اخبار
نخستین‌ کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/11 | 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی برگزار می‌کنند؛ نخستین‌ کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی. با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی. زمان برگزاری اسفند ماه ۱۴۰۱.
اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله در وبسایت کنگره به آدرس
www.farabicongress.ir


نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.95.390.fa
برگشت به اصل مطلب