چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی- اخبار
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: نیازمند دانشگاه مبتنی بر دیدگاه اسلامی هستیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/14 | 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه باید با تکیه بر فناوری مواجهه جدی با مسائل داشت، گفت: مباحث بین دانشگاهی بین نسل های اول و دوم مورد نیازمند ما نیست، بلکه ما  نیازمند دانشگاهی هستیم که مبتنی بر دیدگاه اسلامی باشد.
 

به گزارش ستاد خبری سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: تحولات اجتماعی فناورانه با سرعت بالا در حال رخ دادن است اما سرعت تحولات از سرعت دانشگاه کوتاه تر است. به عنوان مثال جوان ۲۸ ساله ای که مدرک دکترا دریافت کرده است بیش از ده سال برای آن زمان گذاشته است اما شاهد هستیم که سرعت تحولات در دنیا بسیار با سرعت پیش می رود.  
وی با تاکید بر اینکه امروز در دانشگاه نباید نگاه یک بعدی به مسئله دانش داشت، افزود: حلقه میانی دانش و کاربست آن درک مسئله است و در حوزه علوم انسانی باید نسبت به درک مسائل دقیق بود و در این مسیر نیازمند تحول جدی هستیم.
رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه باید با تکیه بر فناوری مواجهه جدی با مسائل داشت، گفت: مباحث بین دانشگاهی بین نسل های اول و دوم مورد نیازمند ما نیست. ما  نیازمند دانشگاهی هستیم که دانشگاه  و نهاد علم  مبتنی بر دیدگاه اسلامی باشد. در دیدگاه اسلامی باید علمی که با فراگیری خرد ورزی  کمال می یابد، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا علم بدون درک مساله و بدون  درک محیط پیرامون ناقص است.  
وی گفت: واقعیت این است غرب رشته علمی ارائه نداد تا بعد از آن مسائل را حل کند. غرب با جریان تمدن مواجه شد و پاسخ آن را یافت و با یافتن پاسخ ها و تجمیع آنها، رشته های علمی را تاسیس کرد ولی ما متاسفانه می خواهیم از منظر مسائل، رشته ها را تاسیس کنیم.  
رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: این مجموعه نکاتی است که دانشگاه را به عنوان  سازمان پژوهشی و نه به صورت  آمادگاه متفکران و به شکل یک سازمان پژوهشی با نگاه چند وجهی و گسترده به حل مساله رهنمون  می کند . آنچه امروز در دانشگاه های ما مورد نیاز است با مجموعه مساله مبتنی بر چالش ها و با  نگاه  چند وجهی نظام متقن به نظریه و  گزاره برای حل مشکلات کشور رسیده است.
طهرانچی در پایان تاکید کرد: جشنواره ها باید محیط پر نشاط و عمیقی داشته باشند و ما بتوانیم به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم.
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.95.383.fa
برگشت به اصل مطلب