سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی- اخبار
رئیس جمهور: تحول بنیادین علوم انسانی باید با قوت ادامه یابد/شرایط علوم‌ پایه و فنی و مهندسی به علوم‌ انسانی تحمیل نشود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/14 | 
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فارابی، آیت الله دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، ضمن حضور در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی و اعطاء جوایز برگزیدگان، سخنان‌ مهمی درباره جایگاه علوم انسانی در پیشرفت کشور بیان‌ نموده و ضمن تکریم اساتید و محققان علوم‌ انسانی و اسلامی، بر ضرورت تحول در علوم‌ انسانی و اسلامی و بهاء دادن به نوآوری و نظریه پردازی در این دو ساحت تاکید کردند.‌ 
 

آیت الله رئیسی با معرفی علوم‌ انسانی به منزله قوه محرکه و مغزافزار مدیریت کشور، اهمیت سرمایه گذاری بر روی این علوم در جهت پیشرفت همه جانبه کشور را یادآور شدند. 
دکتر رئیسی با اشاره به عدم حرکت علوم انسانی در ایران هم‌پای حرکت عظیم انقلاب اسلامی، جبران عقب ماندگی علوم‌ انسانی از حرکت انقلاب را ضروری خواندند.  
 رئیس جمهور افزودند : تحول در علوم‌ انسانی به معنای نادیده گرفتن تنوع و تکثر نظرات نیست بلکه به معنای کنار گذاشتن تابوها و پایان دادن به تقلید از علوم انسانی غربی است. 
آیت الله رئیسی گفت : در عین حال که تنوع و تکثر نظرات در علوم‌ انسانی محترم است، پیوند روشمند علوم‌ انسانی با علوم اسلامی و ابتنای علوم انسانی بر جهان بینی اسلامی کاملاً ضروری است.
وی افزود : پاسخگویی متقن به نیازها و مسائل روز کشور یکی از انتظارات ما از علوم‌ انسانی است و جا دارد اساتید و محققان این عرصه، پرداختن به این نیازها و مسائل را اولویت کاری خود بدانند.  
در ادامه رئیس جمهور تاکید کردند : تصمیم گیریها در علوم‌ انسانی باید با اقتضائات علوم انسانی کاملاً ملحوظ شود؛ این انتقاد از گذشته از سوی اساتید علوم انسانی به نظام آموزش عالی وارد بوده که شرایط علوم‌ پایه و علوم فنی و مهندسی به علوم انسانی تحمیل می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.95.380.fa
برگشت به اصل مطلب