جشنواره بین‌المللی فارابی- اخبار
جلسه شورای علمی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/26 | 
جلسه شورای علمی هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور روسای این شورا برگزار شد.
به گزارش واحد اطلاع رسانی و تبلیغات دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی، در این جلسه دکتر حسین میرزایی، رئیس دبیرخانه احکام روسای دوازده گانه جشنواره را به آنها تقدیم کرد و سیاست های کلی داوری که به تصویب شورای سیاست گذاری رسیده است اعلام شد و درباره امور علمی و اجرایی جشنواره تبادل نظر صورت گرفت.
بر اساس تبصره 1 ماده 8 آئین نامه جشنواره بین المللی فارابی و جلسه شورای سیاستگذاری به موجب این احکام، روسای کمیته های علمی به عنوان «رئیس و عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره» منصوب شدند. 
گفتنی است در این دوره، 35 برنده از سوی شورای علمی در 13 گروه داخلی و خارجی و نیز بخش های جنبی جشنواره اهداء خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.95.102.fa
برگشت به اصل مطلب