جشنواره بین‌المللی فارابی- عکس
نخستین نشست از سلسله نشست های شبکه نخبگان علوم انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/5 | 
  • سخنرانی دکتر مومنی
  • دکتر ماحوزی
  • معیارهای فرهنگی تشخیص میراث فرهنگی
  • دکتر مومنی
  • ارائه سخنرانی دکتر مومنی
  • شرکت کنندگان در نشست
  • دکتر رحمانی، دکتر مومنی
  • پرسش و پاسخ با دکتر مومنی
  • دکتر مومنی در جمع مدیران دبیرخانه جشنواره فارابی

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.137.92.fa
برگشت به اصل مطلب