یکشنبه 5 تیر 1401 |

برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی فارابی
 


AWT IMAGE

   نام: محمدباقر وثوقی و همکاران
   عنوان اثر: وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی (زیر نظر دکتر حسن حبیبی)
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۸۸
  

AWT IMAGE

   نام: سیدحسن موسوی
   عنوان اثر: زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰
  

AWT IMAGE

   نام: صادق حیدری‌نیا
   عنوان اثر: بررسی نظریه شهریار ایرانی بر پایه منابع اساطیر و متون نخستین قرون اسلامی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: ۱۴۲
 


 • حقوق


AWT IMAGE

   نام: عباس کریمی و همکاران
   عنوان اثر: پروژه طبقه‌بندی قوانین یکصدساله ایران
   رتبه: برگزیده دوم
   امتیاز: ۱۶۶.۲۵
 

AWT IMAGE

   نام: مصطفی فضائلی
   عنوان اثر: دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱
 

AWT IMAGE

   نام: محسن صادقی
   عنوان اثر: مبانی نظری و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: ۱۴۱

 • زبان و ادبیات

AWT IMAGE

   نام: علی رواقی
   عنوان اثر: تکمله‌الاصناف
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۲
 

AWT IMAGE

   نام: محمدجعفر یاحقی
   عنوان اثر: فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۵.۵

AWT IMAGE

   نام: آرزو آدی بیک
   عنوان اثر: بررسی اختلالات زبانی بیماران فارسی‌زبان مبتلا به پارکینسون با تأکید بر جنبه‌های تولیدی و درکی
   رتبه: شایسته تقدیر در بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۵


AWT IMAGE

   نام: حسین میرزایی
   عنوان اثر: بررسی جامعه‌شناختی فردگرایی در ایران (با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۳
  AWT IMAGE

   نام: سیدسعید مرتضوی
   عنوان اثر: تبیین الگوی سرپرستی مؤثر (مدیران عملیاتی) برای طراحی و آزمون الگوی سرپرستی مؤثر (مطالعه موردی کارخانجات گروه صنعتی فولاد ایران)
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۸۴.۵
 

AWT IMAGE

   نام: سیدعباس موسویان
   عنوان اثر: ابزارهای مالی اسلامی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۳
  

AWT IMAGE

   نام: علی‌اصغر پورعزت
   عنوان اثر: مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۳.۵


AWT IMAGE

   نام: سعید بهشتی
   عنوان اثر: آیین خردپروری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۲.۵

AWT IMAGE

   نام: محمدحسین شریفی‌نیا
   عنوان اثر: مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰.۵
  


AWT IMAGE

   نام: عباسعلی عمید زنجانی
   عنوان اثر: فقه سیاسی
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۷

AWT IMAGE

   نام: پیروز مجتهدزاده
   عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۷.۵
  
 

AWT IMAGE

   نام: سیدمصطفی محقق داماد
   عنوان اثر: قواعد فقه
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱

AWT IMAGE

نام: سیدجعفر سیدباقر حسینی
عنوان اثر: مجموعه سه جلدی: اسالیب البدیع فی القرآن، اسالیب البیان فی القرآن و اسالیب المعانی فی القرآن
 رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
امتیاز: ۱۵۱

AWT IMAGE

   نام: سیدمحمود طیب حسینی
   عنوان اثر: چندمعنایی در قرآن کریم، درآمدی برتوسعه در دلالتهای قرآنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰.۵
  
 

AWT IMAGE

   نام: علی اوجبی
   عنوان اثر: تقویم‌الایمان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰
  

AWT IMAGE

   نام: مهدی فدایی مهربانی
   عنوان اثر: تأثیر مفهوم انسان کامل عزیز‌الدین نسفی در تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای عرفان ایرانی
   رتبهبرگزیده جوان
   امتیاز: ۱۴۴
  
 
 • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE

   نام: محسن نوکاریزی
   عنوان اثر: تحلیل واژگان محیط رابط در نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱.۵
  

AWT IMAGE

نام: ماریه رحیمی
   عنوان اثر: بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
   رتبه: برگزیده جوان
     امتیاز: ۱۵۶

AWT IMAGE

   نام: محبوبه فراشباشی آستانه
   عنوان اثر: بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی در میان ناشران ایرانی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: ۱۴۹.۵
  
 

AWT IMAGE

   نام: منوچهر محمدی
   عنوان اثر: بازتاب جهانی انقلاب اسلامی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۰
  

AWT IMAGE

   نام: محمدرضا طالبان
   عنوان اثر: روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۷
  

AWT IMAGE

   نام: رسول جعفریان
   عنوان اثر: جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۴.۵
  

AWT IMAGE

   نام: علی‌محمد حاضری (و همکاران)
   عنوان اثر: مروری تحلیلی بر مطالعات انقلاب اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱
 

 •  مطالعات هنرو زیبایی شناسی

AWT IMAGE

   نام: نسرین طباطبایی اردکانی
   عنوان اثر: پرنیان هفت رنگ
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۳.۵
  

AWT IMAGE

   نام: اکبر ایرانی
   عنوان اثر: نگرش جامعه‌شناختی به موسیقی از جاهلیت تا آغاز عباسیان
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۴.۵

AWT IMAGE

   نام: مرتضی افشاری و همکاران
   عنوان اثر: ویژگی‌های تصویری ائمه معصومین و اولیا در آثار نقاشی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰
  

AWT IMAGE

   نام: آزاده خاکی قصر
   عنوان اثر: به سوی معماری شاعرانه
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: ۱۴۶.۵
  
 

 • برگزیدگان خارجی

AWT IMAGE

   نام: باقر شریف القرشی
   عنوان اثر: موسوعه‌الحیات الائمه
   ملیت: عراقی
  

AWT IMAGE

   نام: عبدالهادی فضلی
   عنوان اثر: دروس فی اصول الامامیه
   ملت: عربستان سعودی

AWT IMAGE

   نام: میریام گالستون
   عنوان اثر: سیاست و فضیلت (فلسفه سیاسی فارابی)
   ملیت: آمریکایی
   
 

AWT IMAGE

   نام: شفیق ویرانی
   عنوان اثر: (برگزیده به سبب مجموعه آثار درخصوص فرهنگ و تمدن اسلامی)
   ملیت: کانادایی
 

AWT IMAGE

   نام: ویلیام چیتیک
   عنوان اثر: قلب فلسفه اسلامی
   ملیت: آمریکایی
 

AWT IMAGE

   نام: کارل ارنست
   عنوان اثر: روزبهان بقلی
   ملیت: آمریکایی
 

AWT IMAGE

   نام: ای ایچی ایموتو
   عنوان اثر: آسوکا و پارس
   ملیت: ژاپنی
 

AWT IMAGE

   نام: حامد الگار
   عنوان اثر: (تقدیر به سبب مجموعه آثار درخصوص انقلاب اسلامی ایران)
   ملیت: آمریکایی
   
 

 • سایر بخش ها

 • شخصیت پیشرو در حوزه علوم انسانی و اسلامی

AWT IMAGE

مرحوم استاد سیدجلال الدین آشتیانی
شخصیت پیشرو در حوزه علوم انسانی و اسلامی

                         

مرحوم دکتر مصطفی مومنی
شخصیت پیشرو در حوزه علوم انسانی
 

AWT IMAGE

مرحوم دکتر طاهره صفارزاده
شخصیت پیشرو در حوزه علوم انسانی

 

AWT IMAGE

مرحوم پروفسور توشیهیکو ایزوتسو
شخصیت پیشرو در حوزه اسلام شناسی

 

 • پیشکسوت علوم انسانی ایران

AWT IMAGE  علی شریعتمداری


 • تقدیر به سبب مجموعه آثار و خدمات علمی

AWT IMAGE  آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی


AWT IMAGE  مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی


AWT IMAGE  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی


AWT IMAGE  دکتر حسن حبیبی


AWT IMAGE  دکتر جعفر مهرداد


 • مفاخر پژوه برجسته

AWT IMAGE  دکتر مهدی محقق


 • مترجم برتر علوم انسانی

AWT IMAGE  احمد سمیعی (گیلانی)


 • نظریه پرداز و منتقد

AWT IMAGE سیدعباس موسویان (معرفی شده از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)


AWT IMAGE  مرکز اسناد انقلاب اسلامی


AWT IMAGE سازمان تحقیقات و مطالعات ناجادفعات مشاهده: 18647 بار   |   دفعات چاپ: 801 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق