یکشنبه 19 آذر 1402 |

دوره دوازدهم

 | تاریخ ارسال: 1400/4/29 | 
   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 
اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نام: فاطمه توفیقی
تحصیلات: دکتری                                                    
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: سمیه خادمی                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تحلیل ماهیت واردات قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و ابن عربی
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان                           (اطلاعات بیشتر)
   
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نام: علی اکبر مسگر
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  شکل‌گیری، اندیشه، ساخت و کارکرد شهریاری ساسانی در سدۀ سوم میلادی
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
      
حقوق
AWT IMAGE
نام: فردین مرادخانی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مقدمات مشروطه خواهی (آشنایی ایرانیان با مفاهیم حقوقی در عصر قاجار)
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه              
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  زمینه فرهنگی قانون­ گرایی با تأکید بر مورد ایران
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان                                  (اطلاعات بیشتر)
   
زبان، ادبیات و زبان شناسی
AWT IMAGE
نام: محمد راسخ مهند
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   نحو زبان فارسی: نگاهی نقشی- رده شناختی
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: سعید مهدوی فر              
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  فرهنگنامۀ تحلیلی پشتوانۀ فرهنگی دیوان خاقانی
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)
   
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نام: یاسر باقری               
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   میدان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران؛ تحلیل مناسبات قدرت در فرآیند سیاست‌گذاری اجتماعی ایران (1394-1376)
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)        
  
AWT IMAGE
نام: شیوا علینقیان              
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مادری: تلاقی جنسیت و دیگر نظام­های اجتماعی- خودمردم نگاری برساخت اجتماعی مادری در شهر تهران
رتبه: برگزیده اول بخش جوان                                  (اطلاعات بیشتر)
       
علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

AWT IMAGE
نام: محمدامیر ریزوندی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی تقدم نهادها در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان در ایران
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
 
علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی 
 
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نام: احمد مهربان دافساری
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تحلیل پدیده افراط‌گرایی مذهبی در خاورمیانه با تاکید بر مفهوم نوعصبیت  (مطالعه موردی: گروه سلفی- تکفیری داعش)
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: علی نظیف پور           
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                   
عنوان اثر:  استثناگرائی و سیاست خارجی ایران
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)
 
علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
AWT IMAGE
نام: مهدی حبیب اللهی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   کاربردشناسی جمله‌های مشابه در قرآن کریم
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: حامد دهقانی فیروزآبادی       
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                    
عنوان اثر:  رویکرد منبع‌گرایانه به روایات اهل بیت(ع) در معناشناسی قرآن(مبانی، رهیافت‌ها و نمونه‌ها)
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)            
 
فقه و اصول  
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
فلسفه، منطق و کلام 
AWT IMAGE
نام: محمود هدایت افزا
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   معناداری صفات ذاتی خداوند در پرتو ترادف مفهومی (با تأکید بر آراء ابن سینا و شیخ احمد احسائی)
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: سیدمسعود حسینی توشمانلویی         
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  حقیقت نزد افلاطون از منظر هایدگر و گادامر
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                                    (اطلاعات بیشتر)
 
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: زهرا ناصری            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   طراحی و تبیین مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی در صنعت نشر ایران        
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
   
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)  
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
AWT IMAGE    
 نام: محمد فدایی       
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                 
عنوان اثر:  پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: حسین نخعی         
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                              
عنوان اثر:  مسجد جامع ورامین: بازشناسی روند شکل گیری و سیر تحول
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)
 
مطالعات میان رشته ای  
     
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
بخش بین الملل (اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی) 
AWT IMAGE
نامآدریانو والریو رسی
کشور: ایتالیا                                               
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
      
AWT IMAGE
نامعارف نوشاهی
کشور: پاکستان                                              
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     
AWT IMAGE
نامعنایت الله شهرانی
کشور: اافغانستان
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
   
AWT IMAGE
نامپییر لوکوک
کشور: بلژیک                                      
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     
AWT IMAGE
ناممیرزا ملا احمد           
کشور: تاجیکستان
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی
  
AWT IMAGE
نامالکسی خیسمتولین 
کشور: روسیه          
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     ​​​​     
AWT IMAGE
نامبیرگیت هافمن
کشور: آلمان
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی
     
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی
مرحوم دکتر عزت­ الله نگهبان
      
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم اسلامی
مرحوم دکتر سید اسعد شیخ ­الاسلامی
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی
مرحوم دکتر داود فیرحی
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشکسوت علوم انسانی 
دکتر سید محمد رضوی
AWT IMAGE
شخصیت پیشکسوت علوم اسلامی
آیت الله سید محسن خرازی
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشکسوت علوم انسانی 
دکتر ژاله آموزگار
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشکسوت علوم انسانی 
دکتر ضیاء موحد
        
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
دکتر محمدرضا ریخته­ گران
     
AWT IMAGE
مترجم برتر
دکتر منوچهر صانعی دره ­بیدی
                 
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
    
AWT IMAGE
نشریه علمی برتر
International Journal of Information Science and Management (IJISM)
             
   

دفعات مشاهده: 8811 بار   |   دفعات چاپ: 689 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق