جشنواره بین‌المللی فارابی- اخبار
جشنواره بین‌المللی فارابی برگزار می‌کند: نشست جایگاه موسیقی در نظام تعلیم و تربیت به زمان دیگری موکول شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، نشست «جایگاه موسیقی در نظام تعلیم و تربیت، از موسیقی کبیر فارابی تا جوامع علم ابن سینا» برگزار می‌شود.
این نشست با حضور استاد سید عبدالله انوار و دکتر محسن نفر شنبه 30 آذر ماه ساعت 14 تا 16 در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گلستان یکم(شهید مومن نژاد) برگزار می‌شود. 
در این نشست که به همت دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی و با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مرکزنشر دانشگاهی برگزار می‌شود قطعاتی از موسیقی کبیر فارابی اجرا خواهد شد. 
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.95.265.fa
برگشت به اصل مطلب