جشنواره بین‌المللی فارابی- شورای علمی
نهمین جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 


AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: سیدضیاء هاشمی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه تهران/معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
سمت در گروه: دبیر جشنواره و رئیس شورای علمی                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: حسین میرزایی                                                                      
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه تهران   
سمت در گروه: رئیس دبیرخانه                                                           
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: سیدعبدالامیر نبوی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سمت در گروه: دبیر شورای علمی                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: احمد پوراحمد                                                              
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تهران                                                               
سمت در گروه: رئیس گروه «تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی»                         

نام و نام خانوادگی: سعید حبیبا                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تهران
سمت در جشنواره: رئیس گروه «حقوق»                    

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی:  احمد خاتمی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه شهید بهشتی
سمت در جشنواره:  رئیس گروه «زبان و ادبیات»                 

نام و نام خانوادگی:  سید حسین سراج زاده                                                         
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه خوارزمی
سمت در جشنواره: رئیس گروه «علوم اجتماعی و علوم ارتباطات»

 
نام و نام خانوادگی: بهروز دری                                                 
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی                                                   
سمت در جشنواره: رئیس گروه «علوم اقتصادی، مدیریت و حسابدراری»

 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی:محمدرضا نیلی احمدآبادی                                                
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه علامه طباطبایی                                                  
سمت در جشنواره: رئیس گروه «علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری وتربیت‌بدنی»
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مجتبی مقصودی                                                
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز                       
سمت در جشنواره: رئیس گروه «علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای»
 
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: سیدمصطفی محقق داماد                                                       
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه شهید بهشتی    
سمت در جشنواره: رئیس گروه فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا حسینی بهشتی                                           
رتبه / محل فعالیت:  دانشیار دانشگاه تهران                                  
سمت در جشنواره: رئیس گروه فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین فرج پهلو                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه شهید چمران                     
سمت در جشنواره: رئیس گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

نام و نام خانوادگی: علی‌ مرشدی زاده        
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه شاهد     
سمت در جشنواره: رئیس گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)       

نام و نام خانوادگی: اسماعیل بنی اردلان                                                                        
رتبه / محل فعالیت: دانشیار دانشگاه هنر                 
سمت در جشنواره: رئیس گروه مطالعات هنر وزیبایی شناسی

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.91.261.fa
برگشت به اصل مطلب