جشنواره بین‌المللی فارابی- دوره هفتم
برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی فارابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 AWT IMAGE 


AWT IMAGE    نام: ماهیار طاووسی

   عنوان اثر: تحلیل چگونگی تأثیر هنر فلزکاری اقوام پیشین فلات ایران و سرزمین های همجوار و ملل تابعه هخامنشیان بر ظروف فلزی دوران هخامنشی

   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 157

AWT IMAGE    نام: شهرام یوسفی فر
   عنوان اثر: جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی دو دوره سلجوقیان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150
 


AWT IMAGE    نام: حسین سیمایی صراف
   عنوان اثر: قیاس در استدلال حقوقی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 161
 

AWT IMAGE    نام: رحیم نوبهار
   عنوان اثر: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 153
 

AWT IMAGE    نام: شهرام زرنشان
   عنوان اثر: نقش رویه قضایی بین المللی در شناسایی قواعد عرفی
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: 146
 


AWT IMAGE    نام: امید طیب زاده
   عنوان اثر: دستور زبان فارسی (براساس نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی)
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 167.5
 

AWT IMAGE    نام: رضامراد صحرایی
   عنوان اثر: فراگیری زبان فارسی (تحلیلی نوین براساس نظریه زبان شناسی نوین)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152

AWT IMAGE    نام: سعید مهدوی فر
   عنوان اثر: فرهنگ صور خیال خاقانی شروانی
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: 145


AWT IMAGE    نام: مجید مختاریان پور
   عنوان اثر: طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: 149

AWT IMAGE    نام: حسین اکبری
   عنوان اثر: بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: 147


AWT IMAGE    نام: سیدحسن قوامی
   عنوان اثر: رویکردی نوین در بانکداری اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150
 

AWT IMAGE    نام:  حسن روحانی
   عنوان اثر: امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 162
 


AWT IMAGE    نام: مرجان صفاری
   عنوان اثر: طراحی مدل ورزش همگانی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 141

علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای


AWT IMAGE    نام: سیدکاظم سیدباقری
   عنوان اثر: فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر)
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 167

AWT IMAGE    نام: سیدجلال دهقانی ‌فیروزآبادی
   عنوان اثر: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 164
 

AWT IMAGE    نام: محسن ردادی
   عنوان اثر: نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 135
 


  • فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

AWT IMAGE    نام: سیدعلی دلبری
   عنوان اثر: آسیب شناسی فهم حدیث
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 161

AWT IMAGE
نام: عبدالرحمن باقرزاده
عنوان اثر: پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
متیاز: 151

AWT IMAGE    نام: حمید باقری
   عنوان اثر: نقد و بررسی معیارهای احراز صدور نزد متقدمان متاخران شیعه
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 138

AWT IMAGE
نام: حامد شیواپور
   عنوان اثر: بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر آیات متشابه قرآن
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 135.5

AWT IMAGE    نام: حامد پور رستمی
   عنوان اثر: مبانی فهم و تفسیر قران (با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 138


AWT IMAGE    نام: علیرضا آل بویه
   عنوان اثر: سقط جنین از دیدگاه اخلاقی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 155

  • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE    نام: فرامرز سهیلی
   عنوان اثر: تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگان بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسایی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم نویسندگی در این حوزه
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154

AWT IMAGE
نام: عبدالرضا نوروزی چاکلی
   عنوان اثر: آشنایی با علم‌سنجی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
     امتیاز: 153

AWT IMAGE    نام: رسول زوارقی
   عنوان اثر: ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران(۱۹۹۰-۲۰۰۹) بررسی انتقادی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142

AWT IMAGE
نام: لیلا عربگری
   عنوان اثر: بررسی میزان  بهره‌گیری از استاندارهای ابرداده‌ای در پایگاه نسخه‌های خطی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 141.75

AWT IMAGE    نام: مینا رضایی
   عنوان اثر: شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهش پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 141.5


مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)


AWT IMAGE    نام: ابراهیم برزگر
   عنوان اثر: نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154.5


 مطالعات هنرو زیبایی شناسی


AWT IMAGE    نام: یدالله آقا عباسی
   عنوان اثر: دانش نامه نمایش ایرانی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 160

AWT IMAGE    نام: علی کاظمی
   عنوان اثر: بنیادهای تحریر شناسی در موسیقی دستگاهی ایران
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: 147
 

 برگزیدگان خارجی

برگزیده ندارد

سایر بخش ها


شخصیت‌های پیشرو

 AWT IMAGE دکتر عباس حری

AWT IMAGE آیت الله سید مجتبی موسوی لاری

AWT IMAGE آیت الله آقامجتبی تهرانی


پیشکسوت علوم انسانی ایران


 AWT IMAGE دکتر ناصر کاتوزیان


مجموعه آثار و خدمات علمی

 AWT IMAGE آیت الله محمدعلی تسخیری


مصحح برتر

  AWT IMAGE دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی


مفاخرپژوه برجسته

 AWT IMAGE دکتر میرجلال الدین کزازی


مترجم برتر

  برگزیده ندارد


نظریه پرداز برجسته

  برگزیده ندارد


موسسه پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGE مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

 AWT IMAGE مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)AWT IMAGE


 انجمن علمی شایسته تقدیر

 AWT IMAGEانجمن جامعه شناسی ایران


نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGE  فصلنامه ژئوپلتیک


نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.90.19.fa
برگشت به اصل مطلب