جشنواره بین‌المللی فارابی- دوره هشتم
برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی - بخش داخلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 

   نام: علی اصغر سمسار یزدی
   عنوان اثر: قنات زارچ
      رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:

   نام: امیر محمد گمینی
   عنوان اثر: مجایگاه و آراء قطب الدین شیرازی در علم هیئت
     رتبه: برگزیده بخش جوان
امتیاز:
 

 حقوق   


   نام: محمد مهدی الشریف
   عنوان اثر: منطق حقوق
    رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:

   نام: نسرین طباطبایی حصاری
   عنوان اثر: مبانی و آثار نظام ثبت املاک
   رتبه: برگزیده بخش جوان
 امتیاز:
 

زبان و ادبیات


   نام: علی رواقی (با همکاری سرکار خانم زهرا اصلانی)
   عنوان اثر: زبان فارسی افغانستان (دری)
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
 امتیاز:
 

   نام: زهره هاشمی
   عنوان اثر: عشق صوفیانه در آینه استعاره
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
  امتیاز:
 

علوم اجتماعی و علوم ارتباطات


   نام: علیرضا شجاعی زند
   عنوان اثر: دین در زمانه و زمینه مدرن
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
امتیاز:
 

   نام: آرمین امیر
   عنوان اثر: تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
امتیاز:

   نام: رسول عباسی
   عنوان اثر: الگوی مدیریت اثربخش مسجد
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:


                                  این گروه برگزیده ندارد


  • علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

   نام: ابوذر فتاحی زاده
   عنوان اثر: سیاست خاطره و جنگ در ایران: از جنگ های ایران و روس تا جنگ جهانی دوم
   رتبه: برگزیده بخش جوان
   امتیاز:
 

   نام: زهرا خشک جان
   عنوان اثر: مفهوم رنج و تأثیر آن بر عملکرد سیاسی اجتماعی شیعه (اثنی عشری) و یهود
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
امتیاز:
  • فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

   نام: محمد علی همتی
   عنوان اثر: گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوکزامبورگ در کتاب قرائت آرامی-سریانی قرآن
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
   امتیاز:

فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان


   نام: فاطمه شهیدی مارنانی
   عنوان اثر: تبیین معنای ماهیت از نظر ابن سینا در کتاب شفا و مقایسه آن با معنای ماهیت از نظر ملاصدرا در کتاب اسفار
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز:

   نام: سیدمحمدمنافیان قهفرخی
   عنوان اثر: تحلیل نظریه «موجود» در فلسفه میرداماد
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز:

فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری


   نام: حمیدرضا خدمتگذار
   عنوان اثر: تدوین طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطلاعاتی
   رتبه: برگزیده بخش جوان
  امتیاز:
 


مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)


   نام: سیدمرتضی مبلغ
   عنوان اثر: آرای اختصاصی امام خمینی (ره) در وجودشناسی عرفانی
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز:
 


   نام:معصومه مصلح امیردهی

   عنوان اثر: بررسی تنوع حروف در ده نسخه خطی منتخب از کتابخانه مجلس شورای اسلامی (با تأکید بر کاربرد

آن در طراحی حروف فارسی)

   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
امتیاز:
 


سایر بخش ها


شخصیت‌های پیشرو (مرحوم)


  مرحوم دکتر غلامحسین شکوهی


مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب


پیشکسوت علوم انسانی ایران


  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن


دکتر سیدمصطفی محقق داماد


مترجم برتر


  دکتر میرالشمس الدین ادیب سلطانی


  دکتر محمود مهدوی دامغانی


نظریه پرداز برجسته

  دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی


        انجمن علمی شایسته تقدیر


          

انجمن حسابداری ایران

سال تأسیس: 1376

رئیس: دکتر ناصر پرتوی

مکان: تهران

وب‌گاه: http://iranianaa.ir/


        نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر


پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

سال تأسیس: 1391

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی

سردبیر: دکتر سیدفضل‌الله موسوی

وب‌گاه: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/


نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.146.126.fa
برگشت به اصل مطلب