جشنواره بین‌المللی فارابی- دوره هشتم
برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی - بخش داخلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

   نام: علی اصغر سمسار یزدی
   عنوان اثر: قنات زارچ
      رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:

AWT IMAGE

   نام: امیر محمد گمینی
   عنوان اثر: مجایگاه و آراء قطب الدین شیرازی در علم هیئت
     رتبه: برگزیده بخش جوان
امتیاز:
 

 حقوق   


AWT IMAGE

   نام: محمد مهدی الشریف
   عنوان اثر: منطق حقوق
    رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:

AWT IMAGE

   نام: نسرین طباطبایی حصاری
   عنوان اثر: مبانی و آثار نظام ثبت املاک
   رتبه: برگزیده بخش جوان
 امتیاز:
 

زبان و ادبیات


AWT IMAGE

   نام: علی رواقی (با همکاری سرکار خانم زهرا اصلانی)
   عنوان اثر: زبان فارسی افغانستان (دری)
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
 امتیاز:
 

AWT IMAGE

   نام: زهره هاشمی
   عنوان اثر: عشق صوفیانه در آینه استعاره
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
  امتیاز:
 

علوم اجتماعی و علوم ارتباطات


AWT IMAGE

   نام: علیرضا شجاعی زند
   عنوان اثر: دین در زمانه و زمینه مدرن
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
امتیاز:
 

AWT IMAGE

   نام: آرمین امیر
   عنوان اثر: تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
امتیاز:

AWT IMAGE

   نام: رسول عباسی
   عنوان اثر: الگوی مدیریت اثربخش مسجد
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
امتیاز:


                                  این گروه برگزیده ندارد


  • علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

AWT IMAGE

   نام: ابوذر فتاحی زاده
   عنوان اثر: سیاست خاطره و جنگ در ایران: از جنگ های ایران و روس تا جنگ جهانی دوم
   رتبه: برگزیده بخش جوان
   امتیاز:
 

AWT IMAGE

   نام: زهرا خشک جان
   عنوان اثر: مفهوم رنج و تأثیر آن بر عملکرد سیاسی اجتماعی شیعه (اثنی عشری) و یهود
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
امتیاز:
  • فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

AWT IMAGE

   نام: محمد علی همتی
   عنوان اثر: گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوکزامبورگ در کتاب قرائت آرامی-سریانی قرآن
   رتبه: برگزیده بخش بزرگسال
   امتیاز:

فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان


AWT IMAGE

   نام: فاطمه شهیدی مارنانی
   عنوان اثر: تبیین معنای ماهیت از نظر ابن سینا در کتاب شفا و مقایسه آن با معنای ماهیت از نظر ملاصدرا در کتاب اسفار
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز:

AWT IMAGE

   نام: سیدمحمدمنافیان قهفرخی
   عنوان اثر: تحلیل نظریه «موجود» در فلسفه میرداماد
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز:

فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری


AWT IMAGE

   نام: حمیدرضا خدمتگذار
   عنوان اثر: تدوین طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطلاعاتی
   رتبه: برگزیده بخش جوان
  امتیاز:
 


مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)


AWT IMAGE

   نام: سیدمرتضی مبلغ
   عنوان اثر: آرای اختصاصی امام خمینی (ره) در وجودشناسی عرفانی
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز:
 


AWT IMAGE

   نام:معصومه مصلح امیردهی

   عنوان اثر: بررسی تنوع حروف در ده نسخه خطی منتخب از کتابخانه مجلس شورای اسلامی (با تأکید بر کاربرد

آن در طراحی حروف فارسی)

   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
امتیاز:
 


سایر بخش ها


شخصیت‌های پیشرو (مرحوم)


AWT IMAGE  مرحوم دکتر غلامحسین شکوهی


AWT IMAGE مرحوم دکتر غلامحسین مصاحب


پیشکسوت علوم انسانی ایران


AWT IMAGE  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن


AWT IMAGE دکتر سیدمصطفی محقق داماد


مترجم برتر


AWT IMAGE  دکتر میرالشمس الدین ادیب سلطانی


AWT IMAGE  دکتر محمود مهدوی دامغانی


نظریه پرداز برجسته

AWT IMAGE  دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی


        انجمن علمی شایسته تقدیر


          AWT IMAGE

انجمن حسابداری ایران

سال تأسیس: 1376

رئیس: دکتر ناصر پرتوی

مکان: تهران

وب‌گاه: http://iranianaa.ir/


        نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر


AWT IMAGE

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

سال تأسیس: 1391

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر حسینعلی قبادی

سردبیر: دکتر سیدفضل‌الله موسوی

وب‌گاه: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/


نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.146.126.fa
برگشت به اصل مطلب