جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
گفتگو با دکتر حسین میرزایی رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی در خبر ۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/12 | 
 
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.299.fa
برگشت به اصل مطلب