جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
گفتگو با دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دبیر جشنواره بین المللی فارابی در خبر 20 شبکه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/21 | 

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.238.fa
برگشت به اصل مطلب