جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
گزارش برگزاری دهمین جشنواره بین المللی فارابی - انعکاس در رسانه ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.237.fa
برگشت به اصل مطلب