جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
مترجمان برتر برگزیده هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/2 | 

کلیپ معرفی مترجمان برتر برگزیده هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی را از اینجا ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.149.fa
برگشت به اصل مطلب