جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
اعلام فراخوان نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/23 | 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم،دکتر سید ضیاء هاشمی از آغاز فعالیت دبیرخانه نهمین جشنواره بین­ المللی فارابی خبر داد.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.148.fa
برگشت به اصل مطلب