جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
مصاحبه دکتر میرزایی با بخش خبری 20 در مورد شبکه نخبگان علوم انسانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/5/20 | 

مصاحبه دکتر میرزایی، رییس دبیرخانه هشتمین جشنواره فارابی با بخش خبری 20 در مورد تشکیل شبکه نخبگان علوم انسانی را از اینجا ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.147.fa
برگشت به اصل مطلب