جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
مصاحبه دکتر ضیا هاشمی با بخش خبری 20

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

مصاحبه دکتر سید ضیاء هاشمی، دبیر هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با بخش خبری 20 را از اینجا ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.145.fa
برگشت به اصل مطلب