جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
گفتگوی رادیویی دکتر میرزایی با برنامه مجله روز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

گفتگوی رادیویی دکتر میرزایی رییس دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با برنامه مجله روز را از اینجا گوش دهید.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.143.fa
برگشت به اصل مطلب