جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
گفتگوی رادیو جوان با دکتر سید ضیا هاشمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

گفتگوی رادیو جوان با دکتر سید ضیاء هاشمی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فارابی در مورد اختتامیه جشنواره را از اینجا گوش دهید.

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.141.fa
برگشت به اصل مطلب