جشنواره بین‌المللی فارابی- فیلم
آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور رییس محترم جمهور را از اینجا ببینید.  

نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.136.139.fa
برگشت به اصل مطلب