جشنواره بین‌المللی فارابی- دوره پنجم
برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


  


   نام: محسن رنجبر
   عنوان اثر: جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه (باتاکید بر مقاتل)
   رتبه: اولین برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 157

   نام: عباس مترجم
   عنوان اثر: بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ قدیم در دشت های پیرامون کوهستان الوند - همدان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.50
 

   نام: محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
   عنوان اثر: ارتباط تجاری بنادر باستانی شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوره اسلامی تا قرن 5 هجری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.50


   نام: محسن قاسمی
   عنوان اثر: شکل گیری در حقوق مدنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.25
 

   نام: سید جواد حسینی خواه
   عنوان اثر: تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 137.75
 

   نام: وحید آگاه
   عنوان اثر: جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 135.5
 


   نام: ایرج افشار
   عنوان اثر: کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 174
 


   نام: مزدک انوشه
   عنوان اثر: ساخت جمله و فرافکن های نقش نمای آن در زبان فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 153.50

   نام: ابوالفضل حری
   عنوان اثر: بررسی سبک صالح حسینی در مقام مترجمی ادبی در ترجمه های فارسی «به سوی فانوس دریایی» و «خشم و هیاهو»
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154.25

   نام: نعمت عزیزی
   عنوان اثر: بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون در شعر معاصر عراق (2009-2003)
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 153

 نام: محمد حسن صانعی پور
 عنوان اثر: مبانی تحلیلی کارگفتی در قرآن کریم
 رتبه: برگزیده اول بخش جوان
 امتیاز: 150.25   نام: حسین بستان (نجفی)
   عنوان اثر: گامی به سوی علم دینی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154.50


   نام: محمود مشفق
   عنوان اثر: مهاجرت های داخلی در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150.50
 

   نام: محمد یزدانی نسب
   عنوان اثر: رابطه سیاست های قومی دولت مرکزی و تضاد قومی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 144.60
 

   نام: نفیسه مومن دوست
   عنوان اثر: بررسی شیوه مناظره علمی در سیره امامان معصوم(ع) با تاکید بر مناظرات امام علی بن موسی الرضا(ع)
   رتبه: دومین برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 141.60   نام: شیما مدنی
   عنوان اثر: برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ مرجانی خلیج فارس
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 160
 

   نام: طیبه امیرخانی
   عنوان اثر: مدلی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 155.50
 

   نام: مهران رضوانی
   عنوان اثر: طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های صنعتی ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 152   نام: زهرا نیک نام
   عنوان اثر: تبیین معرفت شناختی رویکرد فرهنگی - اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالت های آن برای برنامه درسی علوم حساس به فرهنگ
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.50


   نام: اصغر افتخاری
   عنوان اثر: مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: 144.50

   نام: حامد عمویی
   عنوان اثر: اسطوره سیاسی رستم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 143.25
 


   نام: مجید فلاح پور
   عنوان اثر: مبانی، اصول و روش تفسیری ملاصدرا
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: 142.50

نام: مصطفی فیض
   عنوان اثر: نقش عوامل غیرمعرفتی در معرفت از دیدگاه قرآن کریم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
     امتیاز: 143.75


   نام: رضا اکبری
   عنوان اثر: جاودانگی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 160

   نام: محمد مطهری فریمانی
   عنوان اثر: دین باوران و گزاره های کلی دین شناسی آکادمیک
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 155.50
 

   نام: محمدجواد شمس
   عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن عربی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.12

   نام: محمود مروارید
   عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.50
 

   نام: محمدجواد شمس
   عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن عربی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.12

   نام: محمود مروارید
   عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.50
 

  • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

   نام: ساناز باغستانی
   عنوان اثر: بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد در گنجینه اسناد ملی ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 162.25

   نام: شعله ارسطوپور
   عنوان اثر: بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و نگاه کاربران فهرست های رایانه ای به موجودیت های مطرح
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 154


   نام: سعیده ممتازی
   عنوان اثر: استفاده از مدلسازی زبانی پیشرفته برای بازیابی و دسته بندی جملات در سیستم های پرسش و پاسخ
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.25

   نام: محمد حسن زاده
   عنوان اثر: مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
امتیاز: 141

   نام: وجیهه حسینی
   عنوان اثر: پژوهشی پیرامون نوع شناسی سوال های پژوهشی کتاب های درسی دوره راهنمایی و شناسایی منابع اطلاعاتی پاسخگو
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 140.25

 مطالعات هنر و  زیبایی شناسی


   نام: فرناز معصوم زاده جوزدانی
   عنوان اثر: گرافیزم رویه آرایی ظروف سفالین ایرانی (سفال گلابه ای دوره سامانی)؛ رویه آرایی یک سرویس چایخوری
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 172.50

   نام: جعفر طاهری
   عنوان اثر: مقدمه ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
امتیاز: 151.75


   نام: عاطفه کرباسی
   عنوان اثر: «ثابت و متغیر»در معماری
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 144   نام: فرانک هل
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی
   ملیت: آمریکایی

   نام: هرمان لندولت
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی
   ملت: سوییسی

   نام: فیلیپ جی کراین بروک
   عنوان اثر: سروش یشت
   ملیت: هلندی
   چکیده اثر
 

   نام: همینگ ای یورگنسن
   عنوان اثر: یخچال های ایران
   ملیت: دانمارکی
  چکیده اثر

   نام: شیخ عباس کاشف الغطاء
   عنوان اثر: المال المثلی و المال القیمی در الفقه اسلامی
   ملیت: عراقی
  چکیده اثر

   نام: ماریو کازاری
   عنوان اثر: آرمان شهر اسکندر در ادبیات فارسی رمانتیک قرون میانه
   ملیت: ایتالیایی
   چکیده اثر

سایر بخش ها


  • پیشکسوت علوم انسانی ایران

  دکتر صادق آیینه وند


  • تقدیر به سبب مجموعه آثار و خدمات علمی

  آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی


  آیت الله سیدکاظم حسینی حائری


  دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی


  دکتر علی رضائیان


مفاخر پژوه برجسته


  دکتر توفیق هاشم پور سبحانی


  • مترجم برتر علوم انسانی

  دکتر عزت الله فولادوند (مترجم برجسته در حوزه زبان لاتین)


دکتر حامد صدقی (مترجم برجسته در حوزه زبان عربی)

  • نظریه پرداز برجسته

 دکتر سالار منافی اناری

موضوع نظریه: جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان


  • مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


  • انجمن علمی شایسته تقدیر

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران  • نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر

فصلنامه پژوهش های بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)


پژوهش های اقتصادی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)نشانی مطلب در وبگاه جشنواره بین‌المللی فارابی:
http://farabiaward.ir/find.php?item=1.105.51.fa
برگشت به اصل مطلب