یکشنبه 7 آذر 1400 |

بایگانی بخش دوره هفتم

img_yw_news
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی فارابی

  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی) سایر بخش ها      تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی    نام: ماهیار طاووسی    عنوان اثر: تحلیل چگونگی تأثیر هنر فلزکاری اقوام پیشین فلات ایران و سرزمین های همجوار و ملل تابعه هخامنشیان بر ظروف فلزی دوران هخامنشی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷    نام: شهرام یوسفی فر    عنوان اثر: جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی دو دوره سلجوقیان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰   حقوق    نام: حسین سیمایی صراف    عنوان اثر: قیاس در استدلال حقوقی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۱      نام: رحیم نوبهار    عنوان اثر: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳      نام: شهرام زرنشان    عنوان اثر: نقش رویه قضایی بین المللی در شناسایی قواعد عرفی    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۶   زبان و ادبیات    نام: امید طیب زاده    عنوان اثر: دستور زبان فارسی (براساس نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی)    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۷.۵      نام: رضامراد صحرایی    عنوان اثر: فراگیری زبان فارسی (تحلیلی نوین براساس نظریه زبان شناسی نوین)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲    نام: سعید مهدوی فر    عنوان اثر: فرهنگ صور خیال خاقانی شروانی    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۵ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: مجید مختاریان پور    عنوان اثر: طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۹    نام: حسین اکبری    عنوان اثر: بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سیدحسن قوامی    عنوان اثر: رویکردی نوین در بانکداری اسلامی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام:  حسن روحانی    عنوان اثر: امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۲   علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: مرجان صفاری    عنوان اثر: طراحی مدل ورزش همگانی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱ علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: سیدکاظم سیدباقری    عنوان اثر: فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر)    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۷    نام: سیدجلال دهقانی ‌فیروزآبادی    عنوان اثر: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۴      نام: محسن ردادی    عنوان اثر: نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: سیدعلی دلبری    عنوان اثر: آسیب شناسی فهم حدیث    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۱ نام: عبدالرحمن باقرزاده عنوان اثر: پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال متیاز: ۱۵۱    نام: حمید باقری    عنوان اثر: نقد و بررسی معیارهای احراز صدور نزد متقدمان متاخران شیعه    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۸ نام: حامد شیواپور    عنوان اثر: بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر آیات متشابه قرآن    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵.۵    نام: حامد پور رستمی    عنوان اثر: مبانی فهم و تفسیر قران (با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه)    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۸ فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: علیرضا آل بویه    عنوان اثر: سقط جنین از دیدگاه اخلاق    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵ فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری    نام: فرامرز سهیلی    عنوان اثر: تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگان بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسایی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم نویسندگی در این حوزه    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۴ نام: عبدالرضا نوروزی چاکلی    عنوان اثر: آشنایی با علم‌سنجی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال      امتیاز: ۱۵۳    نام: رسول زوارقی    عنوان اثر: ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران(۱۹۹۰-۲۰۰۹) بررسی انتقادی    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۲ نام: لیلا عربگری    عنوان اثر: بررسی میزان  بهره‌گیری از استاندارهای ابرداده‌ای در پایگاه نسخه‌های خطی    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱.۷۵    نام: مینا رضایی    عنوان اثر: شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهش پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱.۵ مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)    نام: ابراهیم برزگر    عنوان اثر: نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۴.۵  مطالعات هنرو زیبایی شناسی    نام: یدالله آقا عباسی    عنوان اثر: دانش نامه نمایش ایرانی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰    نام: علی کاظمی    عنوان اثر: بنیادهای تحریر شناسی در موسیقی دستگاهی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷   سایر بخش ها شخصیت‌های پیشرو   مرحوم عباس حری سید مجتبی موسوی لاری آقامجتبی تهرانی پیشکسوت علوم انسانی ایران   ناصر کاتوزیان محمدعلی تسخیری مجموعه آثار و خدمات علمی   محمدعلی تسخیری مصحح برتر   سیدمحمد دبیر سیاقی مفاخرپژوه برجسته   میرجلال الدین کزازی مترجم برتر   برگزیده ندارد نظریه پرداز برجسته   برگزیده ندارد موسسه پژوهشی شایسته تقدیر مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر         نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر   فصلنامه ژئوپلتیک


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق