بایگانی بخش فیلم

:: اعلام فراخوان نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -
:: مترجمان برتر برگزیده هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: شخصیت های پیشرو برگزیده هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: پیشکسوتان علوم انسانی برگزیده هشتمین جشنواره بین المللی فارابی - ۱۳۹۵/۱۲/۲ -
:: مصاحبه دکتر نبوی دبیر علمی جشنواره با برنامه تلویزیونی چرخ - ۱۳۹۵/۱۲/۱ -
:: گفتگوی رادیویی دکتر نبوی دبیر علمی جشنواره فارابی با رادیو معارف - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: گفتگوی بخش خبری 20 با دکتر سمسار یزدی برگزیده هشتمین جشنواره فارابی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: گفتگوی رادیویی دکتر میرزایی با برنامه مجله روز - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: مصاحبه دکتر ضیا هاشمی با بخش خبری 20 - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ -
:: گفتگوی رادیو جوان با دکتر سید ضیا هاشمی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ -
:: مصاحبه دکتر میرزایی با بخش خبری 20 در مورد شبکه نخبگان علوم انسانی - ۱۳۹۵/۵/۲۰ -
:: سخنرانی دکتر روحانی در آیین اختتامیه هفتمین دوره جشنواره فارابی - ۱۳۹۴/۸/۲۴ -