یکشنبه 19 آذر 1402 |

بایگانی بخش دوره ششم

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی)  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        نام: حسن حضرتی    عنوان اثر: مشروطه عثمانی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰.۵    نام: علیرضا خسروزاده    عنوان اثر: مراکز و راه های تجاری اقتصادی دوره پارت و ساسانی در خلیج فارس: براساس داده های باستان شناختی به دست آمده از کاوشها و بررسیهای انجام گرفته در تنگه هرمز و سواحل جنوبی خلیج فارس    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۸.۵      نام: عباس احمدوند    عنوان اثر: نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر عباسی (۲۳۲-۵۶ هجری)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲.۵      نام: لیلا خسروی    عنوان اثر: تجزیه و تحلیل گنجینه غار کلماکره لرستان با تأکید بر نگاره‌ها، شکل و فناوری ساخت اشیاء    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۹.۵      حقوق       نام: عبدالله خدابخشی شلمزاری    عنوان اثر: تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۶.۵    نام: طاهر حبیب‌زاده    عنوان اثر: حقوق فناوری اطلاعات، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   زبان و ادبیات    نام: طاهره ایشانی    عنوان اثر: انسجام در غزل فارسی (تحلیل مقایسه‌ای چند غزل حافظ و سعدی)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲   علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: سیدهادی مرجائی    عنوان اثر: عوامل مؤثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۷.۵      نام: عبدالرسول جوهری    عنوان اثر: مطالعه جامعه شناختی تعارف در زندگی روزمره مردم شهر تهران    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۱ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سعید فراهانی فرد    عنوان اثر: اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۶    نام: علی اصغر پورعزت    عنوان اثر: عهدنامه امیر(ع) (جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیاء)    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۱    نام: مسعود ربیعه    عنوان اثر: طراحی مدل ریاضی استوار زنجیره تأمین    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷.۵      نام: محمدرضا آرمان‌مهر    عنوان اثر: رالز- حکیمی (بررسی تطبیقی اندیشه‌ اقتصادی جان رالز و محمدرضا حکیمی)    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: مریم دانای طوس    عنوان اثر: تبیین اهداف و مولفه های آموزش مهارتهای ادراکی و تولیدی زبان در برنامه درسی زبان ملی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۵        نام: محمود مهرمحمدی (و همکاران)    عنوان اثر: آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۶    نام: ابراهیم علی دوست قهفرخی    عنوان اثر: تحلیل موانع پیاده سازی سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ورزش حرفه ا‌ی جمهوری اسلامی ایران    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۳.۵      نام: منصوره صداقت    عنوان اثر: بررسی درون مایه‌های آشکار، پنهان و تهی داستانهای کودک    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۲.۵   علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای    نام: هادی آجیلی    عنوان اثر: صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۲   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: عبدالهادی فقهی‌زاده    عنوان اثر: علامه مجلسی و فهم حدیث (مبانی و روش های فقه الحدیثی علامه مجلسی در بحارالانوار)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱.۵    نام: ابراهیم فتح‌الهی    عنوان اثر: روش شناسی (متدولوژی) علوم قرآنی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰    نام: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی    عنوان اثر: مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام فقهی    رتبه: برگزیده اول بخش جوان    امتیاز: ۱۵۵      نام: محمد جانی پور    عنوان اثر: اخلاق در جنگ، تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمومنین علی (ع) و معاویه    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۴.۵   فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: غلامرضا فیاضی (و حسینعلی شیدان شید)    عنوان اثر: هستی و چیستی در مکتب صدرایی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵    نام: خسرو باقری نوع پرست    عنوان اثر: روش شناسی (متدولوژی) علوم قرآنی    رتبه: هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی    امتیاز: ۱۵۵    نام: سیدیدالله یزدان‌پناه (و مهدی علیپور)    عنوان اثر: حکمت اشراق    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام: محمدحسین فاریاب    عنوان اثر: عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه تا پایان قرن ۵ هجری    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۴.۵   فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری      نام: احسان گرایی    عنوان اثر: تدوین الگوی شایستگی های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های تهران، شهید چمران و فردوسی مشهد    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)      نام: ابراهیم برزگر    عنوان اثر: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) سیاست به مثابه صراط    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰   مطالعات هنر و زیبایی شناسی این گروه علمی، برگزیده و شایسته تقدیر ندارد. برگزیدگان خارجی    نام: شیلا کنبی    عنوان اثر: عصر طلایی هنر ایران    ملیت: آمریکایی    نام: گیورگی سانیکیدزه    عنوان اثر: مذهب شیعه و دولت در ایران    ملت: گرجستان      نام: پاتریک رینگنبرگ    عنوان اثر: جهان نماد در هنر اسلامی    ملت: سوئیس سایر بخش ها شخصیت‌های پیشرو   مرحوم استاد عبدالله نورانی پیشکسوت علوم انسانی ایران   دکتر سیدمحمدباقر حجتی مجموعه آثار و خدمات علمی   حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری شهری   دکتر جلیل تجلیل مصحح برتر   استاد محمد روشن مفاخرپژوه برجسته   استاد محمدعلی معلم دامغانی مترجم برتر   دکتر فریده مهدوی دامغانی (مترجم برتر در حوزه زبان لاتین)  ,  دکتر محمدعلی آذرشب(مترجم برتر در حوزه زبان عربی) نظریه پرداز برجسته   دکتر عبدالحمید نقره کار نهادهای پژوهشی برتر          مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر         مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر            این بخش برگزیده ندارد         نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق