دوشنبه 16 تیر 1399 |

بایگانی بخش دوره چهارم

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی فارابی

  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی) سایر بخش ها      تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی    نام: عباس علیزاده و همکاران    عنوان اثر: منشأ شکل‌گیری حکومت‌های نخستین در دشت‌های مرتفع ناحیه فارس، جنوب ایران    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: 177    نام: حسین کلانتری خلیل آباد    عنوان اثر: الگوی مدیریت حمل و نقل برون‌شهری در مقابله با بحران طوفان ماسه    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 167      نام: یعقوب محمدی‌فر    عنوان اثر: بررسی و تحلیل آثار استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 157    نام: زهره عبدی دانش‌پور    عنوان اثر: درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 156      نام: فیروز مهجور    عنوان اثر: بررسی سفالینه منقوش گونه کوپاچه    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 152/5 حقوق    نام: محمود حکمت‌نیا    عنوان اثر: مبانی مالکیت فکری    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 160      نام: عباس کریمی    عنوان اثر: شروط تحمیلی در قراردادها و تئوری سوءاستفاده از حق    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 155/75      نام: سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی    عنوان اثر: اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 153/5      نام: حسن بادینی    عنوان اثر: فلسفه مسئولیت مدنی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 151      نام: حسن محسنی    عنوان اثر: اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری‌های طرفین دعوا و دادرس)    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: 142    زبان و ادبیات    نام: محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی    عنوان اثر: تصحیح تاریخ بیهقی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 166/25      نام: فرح نیازکار    عنوان اثر: شرح غزلیات سعدی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 165    نام: سیدمهدی زرقانی    عنوان اثر: تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 157/25    نام: علی صفری آق‌قلعه    عنوان اثر: تصحیح انتقادی تحفه‌العراقین خاقانی شروانی    رتبه: برگزیده اول بخش جوان    امتیاز: 152/42    نام: فائزه فرازنده‌پور    عنوان اثر: آسیب‌شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان‌شناسی و ارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی: رویکرد زبانشناسی حقوقی    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: 149 علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: مرتضی فرهادی    عنوان اثر: واره: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: 174/6    نام: رحمت‌الله معمار    عنوان اثر: تبیین جامعه‌شناختی مشارکت انتخاباتی: بررسی تطبیقی میزان رأی‌دهی بین شهرستان‌های ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 164    نام: سعیده الفت    عنوان اثر: سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد (مطالعه جامعه‌شناختی سازمان غیردولتی کنگره 60، شعبه آکادمی)    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: 141 علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: احمدعلی یوسفی    عنوان اثر: نظام اقتصاد علوی: مبانی، اهداف و اصول راهبردی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 153   علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: مرتضی کرمی    عنوان اثر: طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت براساس رویکردهای سازنده‌گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آنها در دو گروه مدیران و کارگران    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: 141.5 علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: حمید احمدی    عنوان اثر: بنیادهای هویت ملی ایرانی: چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 158/5    نام: محمدباقر خرمشاد    عنوان اثر: علوم اجتماعی و انقلاب: مطالعه موردی تحلیل علوم اجتماعی فرانسه و آمریکا از انقلاب اسلامی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 156/5   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: نعمت‌الله صفری فروشانی    عنوان اثر: نقش تقیه در استنباط    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 160 نام: سیدصادق سیدحسینی    عنوان اثر: مدارای بین مذاهب    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال      امتیاز: 152/5    نام: محمدباقر سعیدی روشن    عنوان اثر: زبان قرآن و مسائل آن    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 151/5    نام: سعید ضیائی‌فر    عنوان اثر: جایگاه کلامی در اجتهاد    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 150    نام: نرجس توکلی محمدی    عنوان اثر: بررسی مجاز در روایات (براساس المجازات النبویه)    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: 135 فلسفه، کلام ، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: سیدحسن اسلامی اردکانی    عنوان اثر: شبیه‌سازی انسان از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: 158/25 فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری    نام: لیلا مکتبی‌فرد    عنوان اثر: بررسی تناسب محتوایی داستان‌های تألیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی (ج) با مهارت‌ها و مؤلفه‌های تفکر انتقادی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: 161/7 نام: مجیده سنجی    عنوان اثر: شناسایی واژه‌های غیرمفهومی (رایج) در نمایه‌سازی خودکار مدارک فارسی    رتبه: برگزیده اول بخش جوان      امتیاز: 160


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق