سه شنبه 8 فروردین 1402 |

بایگانی بخش دوره دوم

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی) سایر بخش ها      تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی    نام: محمدباقر وثوقی و همکاران    عنوان اثر: وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی (زیر نظر دکتر حسن حبیبی)    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۸۸    نام: سیدحسن موسوی    عنوان اثر: زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام: صادق حیدری‌نیا    عنوان اثر: بررسی نظریه شهریار ایرانی بر پایه منابع اساطیر و متون نخستین قرون اسلامی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۲   مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)                             نام: منوچهر محمدی    عنوان اثر: بازتاب جهانی انقلاب اسلامی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰    نام: محمدرضا طالبان    عنوان اثر: روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷      نام: رضا رسول جعفریان    عنوان اثر: جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی ایران    رتبه: برگزیده سوم    امتیاز: ۱۵۴.۵      نام: علی‌محمد حاضری (و همکاران)    عنوان اثر: مروری تحلیلی بر مطالعات انقلاب اسلامی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱ حقوق    نام: عباس کریمی    عنوان اثر: پروژه طبقه‌بندی قوانین یکصدساله ایران    رتبه: برگزیده دوم    امتیاز: ۱۶۶.۲۵      نام: مصطفی فضائلی    عنوان اثر: دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱      نام: محسن صادقی    عنوان اثر: مبانی نظری و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۱   زبان و ادبیات    نام: علی رواقی    عنوان اثر: تکمله‌الاصناف    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۲      نام: محمدجعفر یاحقی    عنوان اثر: فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵.۵    نام: آرزو آدی بیک    عنوان اثر: بررسی اختلالات زبانی بیماران فارسی‌زبان مبتلا به پارکینسون با تأکید بر جنبه‌های تولیدی و درکی    رتبه: شایسته تقدیر در بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: حسین میرزایی    عنوان اثر: بررسی جامعه‌شناختی فردگرایی در ایران (با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سیدسعید مرتضوی    عنوان اثر: تبیین الگوی سرپرستی مؤثر (مدیران عملیاتی) برای طراحی و آزمون الگوی سرپرستی مؤثر (مطالعه موردی کارخانجات گروه صنعتی فولاد ایران)    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۸۴.۵      نام: سیدعباس موسویان    عنوان اثر: ابزارهای مالی اسلامی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۳      نام: علی‌اصغر پورعزت    عنوان اثر: مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳.۵ علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: سعید بهشتی    عنوان اثر: آیین خردپروری    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲.۵    نام: محمدحسین شریفی‌نیا    عنوان اثر: مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰.۵   علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: عباسعلی عمید زنجانی    عنوان اثر: فقه سیاسی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۷    نام: پیروز مجتهدزاده    عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷.۵   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: سیدمصطفی محقق داماد    عنوان اثر: قواعد فقه    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۷ نام: سیدجعفر سیدباقر حسینی    عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال      امتیاز: ۱۵۷.۵    نام: سیدمحمود طیب حسینی    عنوان اثر: چندمعنایی در قرآن کریم، درآمدی برتوسعه در دلالتهای قرآنی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰.۵ فلسفه، کلام ، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: علی اوجبی    عنوان اثر: تقویم‌الایمان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰    نام: مهدی فدایی مهربانی    عنوان اثر: تأثیر مفهوم انسان کامل عزیز‌الدین نسفی در تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای عرفان ایرانی    رتبهبرگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۴   فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری    نام: محسن نوکاریزی    عنوان اثر: تحلیل واژگان محیط رابط در نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱.۵ نام: ماریه رحیمی    عنوان اثر: بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد    رتبه: برگزیده جوان      امتیاز: ۱۵۶    نام: محبوبه فراشباشی آستانه    عنوان اثر: بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی در میان ناشران ایرانی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۹.۵  مطالعات هنرو زیبایی شناسی    نام: نسرین طباطبایی اردکانی    عنوان اثر: پرنیان هفت رنگ    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۳.۵    نام: اکبر ایرانی


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق