سه شنبه 16 خرداد 1402 |

برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

برگزیدگان گروه‌های علمی جشنواره

ردیف

گروه علمی

رتبه

نام صاحب اثر

نوع اثر

عنوان اثر

جوایز

۱

تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی

برگزیده بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر علی اصغر سمسار یزدی

کتاب

قنات زارچ

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۲

برگزیده بخش جوان

جناب آقای دکتر امیر محمدگمینی(Gamini)

رساله دکتری

جایگاه و آراء قطب الدین شیرازی در علم هیئت

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۳

حقوق

برگزیده بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر محمد مهدی الشریف

کتاب

منطق حقوق

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۴

برگزیده بخش جوان

سرکار خانم دکتر نسرین طباطبایی حصاری

کتاب

مبانی و آثار نظام ثبت املاک

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۵

زبان و ادبیات

برگزیده بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر علی رواقی (با همکاری سرکار خانم زهرا اصلانی)

کتاب

زبان فارسی افغانستان (دری)

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

---

---

علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

برگزیده بخش بزرگسال

ندارد

--

--

--

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

--

--

۶

علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری

برگزیده بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر رسول عباسی

کتاب

الگوی مدیریت اثربخش مسجد

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

----

-----

علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت‌بدنی

برگزیده بخش بزرگسال

---

--

---

----

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

--

--

علوم سیاسی، روابط‌ بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای

برگزیده بخش بزرگسال

ندارد

--

--

--

۷

برگزیده بخش جوان

جناب آقای دکتر  ابوذر فتاحی زاده

رساله دکتری

سیاست خاطره و جنگ در ایران: از جنگهای ایران و روس تا جنگ جهانی دوم

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۸

فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

برگزیده بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر محمد علی همتی

رساله دکتری

گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوکزنبرگ در کتاب قرائت آرامی ـ سریانی قرآن

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

--

--

فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان

برگزیده بخش بزگسال

ندارد

--

--

--

برگزیده جوان

--

--

--

--

۹

فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

برگزیده بخش بزرگسال

ندارد

--

---

---

برگزیده بخش جوان

جناب آقای دکتر حمیدرضا خدمتگزار

رساله دکتری

طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیاء اطلاعاتی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی

برگزیده بخش بزرگسال

ندارد

--

----

----

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

---

---

مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

برگزیده بزرگسال

ندارد

--

---

---

برگزیده بخش جوان

ندارد

--

----

--

--

نهادهای علمی و نشریات علمی‌پژوهشی

ردیف

ردیف

عنوان اثر

جوایز

۱

انجمن علمی برتر

انجمن حسابداری ایران

رئیس انجمن: جناب آقای دکتر ناصر پرتوی

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۲

نشریه علمی- پژوهشی برتر

فصلنامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

مدیر مسؤول: جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

شایسته تقدیر در گروه‌‌های علمی جشنواره

ردیف

گروه علمی

رتبه

نام صاحب اثر

نوع اثر

عنوان اثر

جوایز

۱

زبان و ادبیات

شایسته تقدیر جوان جوان

سرکار خانم دکتر زهره هاشمی

کتاب

عشق صوفیانه در آینه استعاره

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۲

علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر علیرضا شجاعی زند

کتاب

دین در زمانه و زمینه مدرن

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۳

شایسته تقدیر بخش جوان

جناب آقای دکتر آرمین امیر

رساله دکتری

تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان (تحلیل گفتمان نوشته‌های مؤلفان منش ایرانی در پنجاه سال گذشته با روش ادوارد سعید)

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۴

علوم سیاسی، روابط‌ بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

سرکار خانم دکتر زهرا خشکجان

رساله دکتری

بررسی مقایسه‌ای مفهوم رنج و تأثیر آن بر عملکرد سیاسی اجتماعی شیعه اثنی عشری و یهود

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۵

فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

سرکار خانم دکتر فاطمه شهیدی مارنانی

رساله دکتری

تبیین معنای ماهیت از نظر ابن سینا در کتاب شفا و مقایسه آن با معنای ماهیت از نظر ملاصدرا در کتاب اسفار

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۶

شایسته تقدیر بخش جوان

جناب آقای دکتر سید محمد منافیان قهفرخی

رساله دکتری

تحلیل نظریه «موجود» در فلسفه میرداماد

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۷

مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی

شایسته تقدیر بخش جوان

سرکار خانم معصومه مصلح امیردهی

رساله کارشناسی ارشد

بررسی تنوع حروف در ده نسخه خطی منتخب از کتابخانه مجلس شورای اسلامی (با تأکید بر کاربرد آن در در طراحی حروف فارسی)

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۸

مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

شایسته تقدیر بخش بزرگسال

جناب آقای دکتر سید مرتضی مبلغ

کتاب

آرای اختصاصی امام خمینی (ره) در وجودشناسی عرفانی

لوح تقدیر مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری / لوح تقدیر آیسسکو، یونسکو و بنیاد ملی نخبگان/  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

                           برگزیدگان خارجی

 

ردیف

نام برگزیده

سبب برگزیدگی

جوایز

۱

اولریش مارزلف

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۲

ولادیمیر ایوانوف

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۳

ویلم فلور

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۴

فرانسیس ریشار

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۵

پیِر فرانچسکو کالیِری

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۶

ویکتور الکک

به سبب جمیع آثار در حوزه‌ ایران‌شناسی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۷

برونو اورلت

به سبب تألیف کتاب با عنوان «عصر آهن در پشتکوه لرستان»

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر آیسسکو / لوح تقدیر یونسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

سایر بخش‌ها

ردیف

ردیف

عنوان اثر

جوایز

۱

شخصیت‌های پیشرو (مرحوم)

زنده یاد استاد فقید  دکتر غلامحسین شکوهی

(نماینده خانواده محترم ایشان برای دریافت جایزه تشریف بیاورند)

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / مدال آیسسکو/ یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۲

زنده یاد استاد فقید دکتر غلامحسین مصاحب

(نماینده خانواده محترم ایشان برای دریافت جایزه تشریف بیاورند)

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / مدال آیسسکو /یادمان جشنواره /جایزه نقدی

۳

پیشکسوت

 علوم انسانی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / تندیس فارابی/ یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۴

استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / تندیس فارابی/ یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۵

مترجم برتر (حوزه لاتین)

استاد ارجمند جناب آقای دکتر میرشمسالدین ادیب سلطانی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو /  یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۶

مترجم برتر حوزه زبان (عربی)

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی

۷

نظریه پرداز برجسته

استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

لوح تقدیر رئیس جمهور / لوح تقدیر یونسکو/ لوح تقدیر  آیسسکو / یادمان جشنواره / جایزه نقدی


دفعات مشاهده: 24114 بار   |   دفعات چاپ: 1139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق