یکشنبه 3 بهمن 1400 |

برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی


 AWT IMAGE 

 •    تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

AWT IMAGE

   نام: محسن رنجبر
   عنوان اثر: جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه (باتاکید بر مقاتل)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۷

AWT IMAGE

   نام: عباس مترجم
   عنوان اثر: بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ قدیم در دشت های پیرامون کوهستان الوند - همدان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۲.۵۰
 

AWT IMAGE

   نام: محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
   عنوان اثر: ارتباط تجاری بنادر باستانی شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوره اسلامی تا قرن ۵ هجری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱.۵۰

 • حقوق

AWT IMAGE

   نام: محسن قاسمی
   عنوان اثر: شکل گیری در حقوق مدنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱.۲۵
 

AWT IMAGE

   نام: سید جواد حسینی خواه
   عنوان اثر: تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۷.۷۵
 

AWT IMAGE

   نام: وحید آگاه
   عنوان اثر: جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۵.۵
 

 • زبان و ادبیات

AWT IMAGE

   نام: ایرج افشار
   عنوان اثر: کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۴
 


AWT IMAGE

   نام: مزدک انوشه
   عنوان اثر: ساخت جمله و فرافکن های نقش نمای آن در زبان فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۳.۵۰

AWT IMAGE

   نام: ابوالفضل حری
   عنوان اثر: بررسی سبک صالح حسینی در مقام مترجمی ادبی در ترجمه های فارسی «به سوی فانوس دریایی» و «خشم و هیاهو»
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۴.۲۵

AWT IMAGE

   نام: نعمت عزیزی
   عنوان اثر: بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون در شعر معاصر عراق (۲۰۰۹-۲۰۰۳)
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۵۳

AWT IMAGE

 نام: محمد حسن صانعی پور
 عنوان اثر: مبانی تحلیلی کارگفتی در قرآن کریم
 رتبه: برگزیده اول بخش جوان
 امتیاز: ۱۵۰.۲۵


 • علو اجتماعی و علوم ارتباطات

AWT IMAGE

   نام: حسین بستان (نجفی)
   عنوان اثر: گامی به سوی علم دینی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۴.۵۰


AWT IMAGE

   نام: محمود مشفق
   عنوان اثر: مهاجرت های داخلی در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰.۵۰
 

AWT IMAGE

   نام: محمد یزدانی نسب
   عنوان اثر: رابطه سیاست های قومی دولت مرکزی و تضاد قومی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۴.۶۰
 

AWT IMAGE

   نام: نفیسه مومن دوست
   عنوان اثر: بررسی شیوه مناظره علمی در سیره امامان معصوم(ع) با تاکید بر مناظرات امام علی بن موسی الرضا(ع)
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۱.۶۰


 • علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری

AWT IMAGE

   نام: شیما مدنی
   عنوان اثر: برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ مرجانی خلیج فارس
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۶۰
 

AWT IMAGE

   نام: طیبه امیرخانی
   عنوان اثر: مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در ایران                          
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۵۵.۵۰
 

AWT IMAGE

   نام: مهران رضوانی
   عنوان اثر: طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های صنعتی ایران،رویکرد ترکیبی
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۵۲


 • علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی

AWT IMAGE

   نام: زهرا نیک نام
   عنوان اثر: تبیین معرفت شناختی رویکرد فرهنگی - اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالت های آن برای برنامه درسی علوم حساس به فرهنگ
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱.۵۰


 • علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای


AWT IMAGE

   نام: اصغر افتخاری
   عنوان اثر: مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۴۴.۵۰

AWT IMAGE

   نام: حامد عمویی
   عنوان اثر: اسطوره سیاسی رستم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۳.۲۵
 


AWT IMAGE

   نام: مجید فلاح پور
   عنوان اثر: مبانی، اصول و روش تفسیری ملاصدرا
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۴۲.۵۰

AWT IMAGE

نام: مصطفی فیض
   عنوان اثر: نقش عوامل غیرمعرفتی در معرفت از دیدگاه قرآن کریم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
     امتیاز: ۱۴۳.۷۵


AWT IMAGE

   نام: رضا اکبری
   عنوان اثر: جاودانگی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۰

AWT IMAGE

   نام: محمد مطهری فریمانی
   عنوان اثر: دین باوران و گزاره های کلی دین شناسی آکادمیک
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۵.۵۰
 AWT IMAGE

   نام: محمدجواد شمس
   عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن عربی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۲.۱۲

AWT IMAGE

   نام: محمود مروارید
   عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۲.۵۰
 

 • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE

   نام: ساناز باغستانی
   عنوان اثر: بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد در گنجینه اسناد ملی ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۶۲.۲۵

AWT IMAGE

   نام: شعله ارسطوپور
   عنوان اثر: بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و نگاه کاربران فهرست های رایانه ای به موجودیت های مطرح در این الگو
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۵۴


AWT IMAGE

   نام: سعیده ممتازی
   عنوان اثر: استفاده از مدلسازی زبانی پیشرفته برای بازیابی و دسته بندی جملات در سیستم های پرسش و پاسخ
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۲.۲۵

AWT IMAGE

   نام: محمد حسن زاده
   عنوان اثر: مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
امتیاز: ۱۴۱

AWT IMAGE

   نام: وجیهه حسینی
   عنوان اثر: پژوهشی پیرامون نوع شناسی سوال های پژوهشی کتاب های درسی دوره راهنمایی و شناسایی منابع اطلاعاتی پاسخگو
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۰.۲۵

 • مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

 

AWT IMAGE

   نام: مهدی جمشیدی
   عنوان اثر: تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران در نظریه علامه شهید مطهری
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۴.۵۰

 •  مطالعات هنر و  زیبایی شناسی

AWT IMAGE

   نام: فرناز معصوم زاده جوزدانی
   عنوان اثر: گرافیزم رویه آرایی ظروف سفالین ایرانی (سفال گلابه ای دوره سامانی)؛ رویه آرایی یک سرویس چایخوری
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۲.۵۰

AWT IMAGE

   نام: جعفر طاهری
   عنوان اثر: مقدمه ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
امتیاز: ۱۵۱.۷۵


AWT IMAGE

   نام: عاطفه کرباسی
   عنوان اثر: «ثابت و متغیر»در معماری
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۴


 • برگزیدگان خارجی

AWT IMAGE

   نام: فرانک هل
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی  
   ملیت: آمریکایی

AWT IMAGE

   نام: هرمان لندولت
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی
   ملیت: سوییسی

AWT IMAGE

   نام: فیلیپ جی کراین بروک
   عنوان اثر: سروش یشت
   ملیت: هلندی
   
 

AWT IMAGE

   نام: همینگ ای یورگنسن
   عنوان اثر: یخچال های ایران
   ملیت: دانمارکی
  

AWT IMAGE

   نام: شیخ عباس کاشف الغطاء
   عنوان اثر: المال المثلی و المال القیمی در الفقه اسلامی
   ملیت: عراقی
  

AWT IMAGE

   نام: ماریو کازاری
   عنوان اثر: آرمان شهر اسکندر در ادبیات فارسی رمانتیک قرون میانه
   ملیت: ایتالیایی
  

 • سایر بخش ها

 • شخصیت های پیشرو (مرحوم)

AWT IMAGE  مرحوم دکتر سیدعلی اکبر حسینی سردری

AWT IMAGE  مرحوم علامه شیخ محمدعلی العمری

AWT IMAGE  مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی

AWT IMAGE  مرحوم استاد جلیل اخوان زنجانی
 
 • پیشکسوت علوم انسانی ایران

AWT IMAGE  دکتر صادق آیینه وند


 • تقدیر به سبب مجموعه آثار و خدمات علمی
 

AWT IMAGE  آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی


AWT IMAGE  آیت الله سیدکاظم حسینی حائری


AWT IMAGE  دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی


 • مجموعه آثار و خدمات علمی

AWT IMAGE  دکتر علی رضائیان
 


 
 • مصحح برجستهAWT IMAGE  استاد محسن بیدارفر
 • مفاخر پژوه برجسته

AWT IMAGE  دکتر توفیق هاشم پور سبحانی


 • مترجم برتر علوم انسانی

AWT IMAGE  دکتر عزت الله فولادوند (مترجم برجسته در حوزه زبان لاتین)


AWT IMAGEدکتر حامد صدقی (مترجم برجسته در حوزه زبان عربی)
 


 • نظریه پرداز برجسته

AWT IMAGE 
دکتر سالار منافی اناری

موضوع نظریه: جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان


 • مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGE 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سال تأسیس: ۱۳۶۱

رئیس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا اعرافی

محل استقرار: قم

وب‌گاه: http://rihu.ac.ir/fa


 • انجمن علمی شایسته تقدیر

AWT IMAGE
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

سال تأسیس: ۱۳۷۹

رئیس هیأت مدیره: دکتر سعید رضایی شریف آبادی

محل استقرار: تهران

وب‌گاه: http://ilisa.ir/ • نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGE
فصلنامه پژوهش های بازرگانی
(موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

سال تأسیس: ۱۳۷۵

سردبیر: دکتر محمدرضا رفعتی

وب‌گاه: http://pajooheshnameh.itsr.ir/


AWT IMAGE
پژوهش های اقتصادی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)

سال تأسیس: ۱۳۸۰

سردبیر: دکتر یدالله دادگر

وب‌گاه: https://ecor.modares.ac.ir/
دفعات مشاهده: 20880 بار   |   دفعات چاپ: 1251 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق