جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ |

برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی


 AWT IMAGE 


AWT IMAGE

   نام: محسن رنجبر
   عنوان اثر: جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه (باتاکید بر مقاتل)
   رتبه: اولین برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 157

AWT IMAGE

   نام: عباس مترجم
   عنوان اثر: بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ قدیم در دشت های پیرامون کوهستان الوند - همدان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.50
 

AWT IMAGE

   نام: محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار
   عنوان اثر: ارتباط تجاری بنادر باستانی شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوره اسلامی تا قرن 5 هجری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.50


   نام: محسن قاسمی
   عنوان اثر: شکل گیری در حقوق مدنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.25
 

AWT IMAGE

   نام: سید جواد حسینی خواه
   عنوان اثر: تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 137.75
 

AWT IMAGE

   نام: وحید آگاه
   عنوان اثر: جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: 135.5
 


AWT IMAGE

   نام: ایرج افشار
   عنوان اثر: کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 174
 


AWT IMAGE

   نام: مزدک انوشه
   عنوان اثر: ساخت جمله و فرافکن های نقش نمای آن در زبان فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 153.50

AWT IMAGE

   نام: ابوالفضل حری
   عنوان اثر: بررسی سبک صالح حسینی در مقام مترجمی ادبی در ترجمه های فارسی «به سوی فانوس دریایی» و «خشم و هیاهو»
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154.25

AWT IMAGE

   نام: نعمت عزیزی
   عنوان اثر: بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون در شعر معاصر عراق (2009-2003)
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 153

AWT IMAGE

 نام: محمد حسن صانعی پور
 عنوان اثر: مبانی تحلیلی کارگفتی در قرآن کریم
 رتبه: برگزیده اول بخش جوان
 امتیاز: 150.25AWT IMAGE

   نام: حسین بستان (نجفی)
   عنوان اثر: گامی به سوی علم دینی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 154.50


AWT IMAGE

   نام: محمود مشفق
   عنوان اثر: مهاجرت های داخلی در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150.50
 

AWT IMAGE

   نام: محمد یزدانی نسب
   عنوان اثر: رابطه سیاست های قومی دولت مرکزی و تضاد قومی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 144.60
 

AWT IMAGE

   نام: نفیسه مومن دوست
   عنوان اثر: بررسی شیوه مناظره علمی در سیره امامان معصوم(ع) با تاکید بر مناظرات امام علی بن موسی الرضا(ع)
   رتبه: دومین برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 141.60AWT IMAGE

   نام: شیما مدنی
   عنوان اثر: برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ مرجانی خلیج فارس
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 160
 

AWT IMAGE

   نام: طیبه امیرخانی
   عنوان اثر: مدلی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 155.50
 

AWT IMAGE

   نام: مهران رضوانی
   عنوان اثر: طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های صنعتی ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 152AWT IMAGE

   نام: زهرا نیک نام
   عنوان اثر: تبیین معرفت شناختی رویکرد فرهنگی - اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالت های آن برای برنامه درسی علوم حساس به فرهنگ
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.50


AWT IMAGE

   نام: اصغر افتخاری
   عنوان اثر: مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: 144.50

AWT IMAGE

   نام: حامد عمویی
   عنوان اثر: اسطوره سیاسی رستم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 143.25
 


AWT IMAGE

   نام: مجید فلاح پور
   عنوان اثر: مبانی، اصول و روش تفسیری ملاصدرا
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: 142.50

AWT IMAGE

نام: مصطفی فیض
   عنوان اثر: نقش عوامل غیرمعرفتی در معرفت از دیدگاه قرآن کریم
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
     امتیاز: 143.75


AWT IMAGE

   نام: رضا اکبری
   عنوان اثر: جاودانگی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 160

AWT IMAGE

   نام: محمد مطهری فریمانی
   عنوان اثر: دین باوران و گزاره های کلی دین شناسی آکادمیک
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 155.50
 

AWT IMAGE

   نام: محمدجواد شمس
   عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن عربی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.12

AWT IMAGE

   نام: محمود مروارید
   عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.50
 

AWT IMAGE

   نام: محمدجواد شمس
   عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب دانته و مکتب ابن عربی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.12

AWT IMAGE

   نام: محمود مروارید
   عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.50
 

  • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE

   نام: ساناز باغستانی
   عنوان اثر: بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد در گنجینه اسناد ملی ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 162.25

AWT IMAGE

   نام: شعله ارسطوپور
   عنوان اثر: بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و نگاه کاربران فهرست های رایانه ای به موجودیت های مطرح
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: 154


AWT IMAGE

   نام: سعیده ممتازی
   عنوان اثر: استفاده از مدلسازی زبانی پیشرفته برای بازیابی و دسته بندی جملات در سیستم های پرسش و پاسخ
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 142.25

AWT IMAGE

   نام: محمد حسن زاده
   عنوان اثر: مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
امتیاز: 141

AWT IMAGE

   نام: وجیهه حسینی
   عنوان اثر: پژوهشی پیرامون نوع شناسی سوال های پژوهشی کتاب های درسی دوره راهنمایی و شناسایی منابع اطلاعاتی پاسخگو
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 140.25

 مطالعات هنر و  زیبایی شناسی


AWT IMAGE

   نام: فرناز معصوم زاده جوزدانی
   عنوان اثر: گرافیزم رویه آرایی ظروف سفالین ایرانی (سفال گلابه ای دوره سامانی)؛ رویه آرایی یک سرویس چایخوری
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 172.50

AWT IMAGE

   نام: جعفر طاهری
   عنوان اثر: مقدمه ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
امتیاز: 151.75


AWT IMAGE

   نام: عاطفه کرباسی
   عنوان اثر: «ثابت و متغیر»در معماری
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: 144AWT IMAGE

   نام: فرانک هل
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی
   ملیت: آمریکایی

AWT IMAGE

   نام: هرمان لندولت
   عنوان اثر: تقدیر به جهت جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی
   ملت: سوییسی

AWT IMAGE

   نام: فیلیپ جی کراین بروک
   عنوان اثر: سروش یشت
   ملیت: هلندی
   چکیده اثر
 

AWT IMAGE

   نام: همینگ ای یورگنسن
   عنوان اثر: یخچال های ایران
   ملیت: دانمارکی
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: شیخ عباس کاشف الغطاء
   عنوان اثر: المال المثلی و المال القیمی در الفقه اسلامی
   ملیت: عراقی
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: ماریو کازاری
   عنوان اثر: آرمان شهر اسکندر در ادبیات فارسی رمانتیک قرون میانه
   ملیت: ایتالیایی
   چکیده اثر

سایر بخش ها


  • پیشکسوت علوم انسانی ایران

AWT IMAGE  دکتر صادق آیینه وند


  • تقدیر به سبب مجموعه آثار و خدمات علمی

AWT IMAGE  آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی


AWT IMAGE  آیت الله سیدکاظم حسینی حائری


AWT IMAGE  دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی


AWT IMAGE  دکتر علی رضائیان


مفاخر پژوه برجسته


AWT IMAGE  دکتر توفیق هاشم پور سبحانی


  • مترجم برتر علوم انسانی

AWT IMAGE  دکتر عزت الله فولادوند (مترجم برجسته در حوزه زبان لاتین)


AWT IMAGEدکتر حامد صدقی (مترجم برجسته در حوزه زبان عربی)

  • نظریه پرداز برجسته

AWT IMAGE دکتر سالار منافی اناری

موضوع نظریه: جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان


  • مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGE  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


  • انجمن علمی شایسته تقدیر

AWT IMAGE انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران  • نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر

AWT IMAGEفصلنامه پژوهش های بازرگانی (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)


AWT IMAGE پژوهش های اقتصادی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)
دفعات مشاهده: 17444 بار   |   دفعات چاپ: 673 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق