یکشنبه 3 بهمن 1400 |

برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی فارابی


 AWT IMAGE 


AWT IMAGE

   نام: عباس علیزاده و همکاران
   عنوان اثر: منشأ شکل‌گیری حکومت‌های نخستین در دشت‌های مرتفع ناحیه فارس، جنوب ایران
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۷

AWT IMAGE

   نام: حسین کلانتری خلیل آباد
   عنوان اثر: الگوی مدیریت حمل و نقل برون‌شهری در مقابله با بحران طوفان ماسه
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۷
 

AWT IMAGE

   نام: یعقوب محمدی‌فر
   عنوان اثر: بررسی و تحلیل آثار استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۷

AWT IMAGE

   نام: زهره عبدی دانش‌پور
   عنوان اثر: درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۶
 

AWT IMAGE

   نام: فیروز مهجور
   عنوان اثر: بررسی سفالینه منقوش گونه کوپاچه
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۲/۵

 • حقوق

AWT IMAGE

   نام: محمود حکمت‌نیا
   عنوان اثر: مبانی مالکیت فکری
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۰
 

AWT IMAGE

   نام: عباس کریمی
   عنوان اثر: شروط تحمیلی در قراردادها و تئوری سوءاستفاده از حق
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۵/۷۵
 

AWT IMAGE

   نام: سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی
   عنوان اثر: اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین‌الملل
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۳/۵
 

AWT IMAGE

   نام: حسن بادینی
   عنوان اثر: فلسفه مسئولیت مدنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱
 

AWT IMAGE

   نام: حسن محسنی
   عنوان اثر: اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری‌های طرفین دعوا و دادرس)
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۲
 

 •  زبان و ادبیات

AWT IMAGE

   نام: محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی
   عنوان اثر: تصحیح تاریخ بیهقی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۶/۲۵
 

AWT IMAGE

   نام: فرح نیازکار
   عنوان اثر: شرح غزلیات سعدی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۵

AWT IMAGE

   نام: سیدمهدی زرقانی
   عنوان اثر: تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۷/۲۵

AWT IMAGE

   نام: علی صفری آق‌قلعه
   عنوان اثر: تصحیح انتقادی تحفه‌العراقین خاقانی شروانی
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
   امتیاز: ۱۵۲/۴۲

AWT IMAGE

   نام: فائزه فرازنده‌پور
   عنوان اثر: آسیب‌شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان‌شناسی و ارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی: رویکرد زبانشناسی حقوقی
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۹


AWT IMAGE

   نام: مرتضی فرهادی
   عنوان اثر: واره: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۷۴/۶AWT IMAGE

   نام: رحمت‌الله معمار
   عنوان اثر: تبیین جامعه‌شناختی مشارکت انتخاباتی: بررسی تطبیقی میزان رأی‌دهی بین شهرستان‌های ایران
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۴

AWT IMAGE

   نام: سعیده الفت
   عنوان اثر: سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد (مطالعه جامعه‌شناختی سازمان غیردولتی کنگره ۶۰، شعبه آکادمی)
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۱


AWT IMAGE

   نام: احمدعلی یوسفی
   عنوان اثر: نظام اقتصاد علوی: مبانی، اهداف و اصول راهبردی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۳
 


AWT IMAGE

   نام: مرتضی کرمی
   عنوان اثر: طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت براساس رویکردهای سازنده‌گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آنها در دو گروه مدیران و کارگران
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۱.۵


AWT IMAGE

   نام: حمید احمدی
   عنوان اثر: بنیادهای هویت ملی ایرانی: چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۸/۵

AWT IMAGE

   نام: محمدباقر خرمشاد
   عنوان اثر: علوم اجتماعی و انقلاب: مطالعه موردی تحلیل علوم اجتماعی فرانسه و آمریکا از انقلاب اسلامی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۶/۵
 


AWT IMAGE

   نام: نعمت‌الله صفری فروشانی
   عنوان اثر: نقش تقیه در استنباط
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۰

AWT IMAGE

نام: سیدصادق سیدحسینی
   عنوان اثر: مدارای بین مذاهب
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
     امتیاز: ۱۵۲/۵

AWT IMAGE

   نام: محمدباقر سعیدی روشن
   عنوان اثر: زبان قرآن و مسائل آن
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۱/۵

AWT IMAGE

   نام: سعید ضیائی‌فر
   عنوان اثر: جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۰

AWT IMAGE

   نام: نرجس توکلی محمدی
   عنوان اثر: بررسی مجاز در روایات (براساس المجازات النبویه)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۵AWT IMAGE

   نام: سیدحسن اسلامی اردکانی
   عنوان اثر: شبیه‌سازی انسان از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۵۸/۲۵


AWT IMAGE

   نام: لیلا مکتبی‌فرد
   عنوان اثر: بررسی تناسب محتوایی داستان‌های تألیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی (ج) با مهارت‌ها و مؤلفه‌های تفکر انتقادی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۶۱/۷

AWT IMAGE

نام: مجیده سنجی
   عنوان اثر: شناسایی واژه‌های غیرمفهومی (رایج) در نمایه‌سازی خودکار مدارک فارسی
   رتبه: برگزیده اول بخش جوان
     امتیاز: ۱۶۰

AWT IMAGE

   نام: عاطفه شریف
   عنوان اثر: بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده‌ای و رتبه‌بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۷/۵


AWT IMAGE

   نام: علیرضا اسفندیاری مقدم
   عنوان اثر: بررسی نتایج جستجو در ابرموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها از جنبه همپوشانی و رتبه‌بندی
   رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
   امتیاز: ۱۴۶/۷۵

AWT IMAGE

نام: سپیده فهیمی‌فر
   عنوان اثر: سنجش معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء(س) و کتابداران شاغل در دانشگاه‌های
   رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
     امتیاز: ۱۴۴/۷AWT IMAGE

   نام: بهرام اخوان کاظمی
   عنوان اثر: بررسی ثبات یا تحولات نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۴۰/۷۵

 • مطالعات هنر و زیبایی شناسی

AWT IMAGE

   نام: حسین پورمهدی قائم مقامی
   عنوان اثر: در جستجوی زبان مادری معمار
   رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
   امتیاز: ۱۴۳

AWT IMAGE

   نام: آزیتا بلالی اسکویی
   عنوان اثر: بازآفرینی و طراحی تصوری شهر ربع رشیدی براساس متون تاریخی (وقف‌نامه)
   رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
   امتیاز: ۱۳۵


 
 • برگزیدگان خارجی
 

AWT IMAGE

   نام: ویلفرد فردیناند مادلونگ
   ملیت: آلمانی
   عنوان اثر: تقدیر به سبب جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایران
 

AWT IMAGE

   نام: برت فراگنر
   ملیت: اتریشی
   عنوان اثر: فهرست نامه اسناد فرمانروایان ایران
 

AWT IMAGE

   نام: ژان جوزف فرانسوا پرو
  ملیت: فرانسوی
  عنوان اثر: کاخ داریوش در شوش
 

AWT IMAGE

   نام: کارلو چرتی
   ملیت: ایتالیایی
   عنوان اثر: زبان پهلوی
 

AWT IMAGE

   نام: خالد غفوری
   ملیت: عراقی
   عنوان اثر:محوریت متون قرآنی در مباحث فقهی
 
 

AWT IMAGE

   نام: مارکوس ریتر
  ملیت: آلمانی
  عنوان اثر: مساجد و مدرسه های دینی در دوران قاجار، هنر معماری در سال های ۱۸۸۵-۱۸۸۴
  
 

                                            

   نام: ماساشی هاندا
   ملیت: ژاپنی
   عنوان اثر: پیدایش مفهوم جهان اسلام
  
 

برگزیدگان سایر بخش ها
 • شخصیت های پیشرو
  
                 مرحوم آیت الله سیدمحمدحسین فضل الله  


                 مرحوم دکتر محمد خوانساری 
 


                 مرحوم دکتر هاراطون داویدیان   

                 مرحوم دکتر علی محمد حق شناس
 

 • جمیع آثار و خدمات علمی ارزشمند


                 آیت الله سیدمحمد حسینی خامنه ای

                 آیت الله محمد امامی کاشانی

                جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی

                 جناب آقای دکتر کاظم معتمد نژاد
 

 • پیشکسوت علوم انسانی ایران


    جناب آقای دکتر کریم مجتهدی
 

 • مفاخر پروژه برجسته

    جناب آقا دکتر فضل الله رضا
 

 • مترجم برجسته

    استاد بهاء الدین خرمشاهی ( مترجم برتر در حوزه زبان انگلیسی)

    جناب آقای دکتر ابوالقاسم امامی (مترجم برتر در حوزه زبان عربی)
 

 • نظریه پرداز برجسته
    حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا
 

 • نسخه شناس برجسته

    استاد عبدالحسین حائری
 

 • موسسه پژوهشی برتر

   
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال تأسیس: ۱۳۶۲

رئیس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی

محل استقرار: قم

وب‌گاه: http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/


 • نشریه علمی- پژوهشی برتر

   
فصلنامه تعلیم و تربیت

سال تأسیس: ۱۳۶۴

صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

سردبیر: دکتر محمود مهرمحمدی

وب‌گاه: http://qjoe.ir/


 • انجمن علمی برتر

   
انجمن روانشناسی ایران

سال تأسیس: ۱۳۷۴

رئیس هیئت مدیره: دکتر رضا زمانی

وبگاه:http://iranpa.org/


دفعات مشاهده: 17128 بار   |   دفعات چاپ: 762 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق