پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ |

برگزیدگان دومین جشنواره بن المللی فارابی
 


AWT IMAGE

   نام: محمدباقر وثوقی و همکاران
   عنوان اثر: وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی (زیر نظر دکتر حسن حبیبی)
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 188
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: سیدحسن موسوی
   عنوان اثر: زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: صادق حیدری‌نیا
   عنوان اثر: بررسی نظریه شهریار ایرانی بر پایه منابع اساطیر و متون نخستین قرون اسلامی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: 142
  چکیده اثرAWT IMAGE

   نام: عباس کریمی و همکاران
   عنوان اثر: پروژه طبقه‌بندی قوانین یکصدساله ایران
   رتبه: برگزیده دوم
   امتیاز: 166.25
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: مصطفی فضائلی
   عنوان اثر: دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151
 چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: محسن صادقی
   عنوان اثر: مبانی نظری و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: 141
 چکیده اثر


AWT IMAGE

   نام: علی رواقی
   عنوان اثر: تکمله‌الاصناف
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 162
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: محمدجعفر یاحقی
   عنوان اثر: فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 155.5
چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: آرزو آدی بیک
   عنوان اثر: بررسی اختلالات زبانی بیماران فارسی‌زبان مبتلا به پارکینسون با تأکید بر جنبه‌های تولیدی و درکی
   رتبه: شایسته تقدیر در بخش جوان
   امتیاز: 135
چکیده اثر


AWT IMAGE

   نام: حسین میرزایی
   عنوان اثر: بررسی جامعه‌شناختی فردگرایی در ایران (با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 153
  چکیده اثرAWT IMAGE

   نام: سیدسعید مرتضوی
   عنوان اثر: تبیین الگوی سرپرستی مؤثر (مدیران عملیاتی) برای طراحی و آزمون الگوی سرپرستی مؤثر (مطالعه موردی کارخانجات گروه صنعتی فولاد ایران)
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 184.5
 

AWT IMAGE

   نام: سیدعباس موسویان
   عنوان اثر: ابزارهای مالی اسلامی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 163
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: علی‌اصغر پورعزت
   عنوان اثر: مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع)
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 153.5
چکیده اثر


AWT IMAGE

   نام: سعید بهشتی
   عنوان اثر: آیین خردپروری
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 152.5
چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: محمدحسین شریفی‌نیا
   عنوان اثر: مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150.5
  چکیده اثر


AWT IMAGE

   نام: عباسعلی عمید زنجانی
   عنوان اثر: فقه سیاسی
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 177
چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: پیروز مجتهدزاده
   عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 157.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: سیدمصطفی محقق داماد
   عنوان اثر: قواعد فقه
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 151
چکیده اثر

AWT IMAGE

نام: سیدجعفر سیدباقر حسینی
عنوان اثر: اسالیب البدیع فی القرآن
 رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
امتیاز: 151

AWT IMAGE

   نام: سیدمحمود طیب حسینی
   عنوان اثر: چندمعنایی در قرآن کریم، درآمدی برتوسعه در دلالتهای قرآنی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: علی اوجبی
   عنوان اثر: تقویم‌الایمان
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: مهدی فدایی مهربانی
   عنوان اثر: تأثیر مفهوم انسان کامل عزیز‌الدین نسفی در تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای عرفان ایرانی
   رتبهبرگزیده جوان
   امتیاز: 144
  چکیده اثر
  • فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE

   نام: محسن نوکاریزی
   عنوان اثر: تحلیل واژگان محیط رابط در نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

نام: ماریه رحیمی
   عنوان اثر: بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
   رتبه: برگزیده جوان
     امتیاز: 156

AWT IMAGE

   نام: محبوبه فراشباشی آستانه
   عنوان اثر: بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی در میان ناشران ایرانی
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: 149.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: منوچهر محمدی
   عنوان اثر: بازتاب جهانی انقلاب اسلامی
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 160
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: محمدرضا طالبان
   عنوان اثر: روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 157
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: رضا رسول جعفریان
   عنوان اثر: جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی ایران
   رتبه: برگزیده سوم
   امتیاز: 154.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: علی‌محمد حاضری (و همکاران)
   عنوان اثر: مروری تحلیلی بر مطالعات انقلاب اسلامی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 151
  چکیده اثر

 مطالعات هنرو زیبایی شناسی


AWT IMAGE

   نام: نسرین طباطبایی اردکانی
   عنوان اثر: پرنیان هفت رنگ
   رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال
   امتیاز: 173.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: اکبر ایرانی
   عنوان اثر: نگرش جامعه‌شناختی به موسیقی از جاهلیت تا آغاز عباسیان
   رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 164.5
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: رضا مرتضی افشاری و همکاران
   عنوان اثر: ویژگی‌های تصویری ائمه معصومین و اولیا در آثار نقاشی
   رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
   امتیاز: 150
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: آزاده خاکی قصر
   عنوان اثر: به سوی معماری شاعرانه
   رتبه: برگزیده جوان
   امتیاز: 146.5
  چکیده اثر


AWT IMAGE

   نام: باقر شریف القرشی
   عنوان اثر: موسوعه‌الحیات الائمه
   ملیت: عراقی
  چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: عبدالهادی فضلی
   عنوان اثر: دروس فی اصول الامامیه
   ملت: عربستان سعودی
چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: میریام گالستون
   عنوان اثر: سیاست و فضیلت (فلسفه سیاسی فارابی)
   ملیت: آمریکایی
   چکیده اثر
 

AWT IMAGE

   نام: شفیق ویرانی
   عنوان اثر: (برگزیده به سبب مجموعه آثار درخصوص فرهنگ و تمدن اسلامی)
   ملیت: کانادایی
چکیده اثر
 

AWT IMAGE

   نام: ویلیام چیتیک
   عنوان اثر: قلب فلسفه اسلامی
   ملیت: آمریکایی
چکیده اثر
 

AWT IMAGE

   نام: کارل ارنست
   عنوان اثر: روزبهان بقلی
   ملیت: آمریکایی
 چکیده اثر

AWT IMAGE

   نام: ای ایچی ایموتو
   عنوان اثر: آسوکا و پارس
   ملیت: ژاپنی
چکیده اثر
 

AWT IMAGE

   نام: حامد الگار
   عنوان اثر: (تقدیر به سبب مجموعه آثار درخصوص انقلاب اسلامی ایران)
   ملیت: آمریکایی
   چکیده اثر
 


  • پیشکسوت علوم انسانی ایران

AWT IMAGE  علی شریعتمداری


  • تقدیر به سبب مجموعه آثار و خدمات علمی

AWT IMAGE  آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی


AWT IMAGE  مرحوم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی


AWT IMAGE  دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی


AWT IMAGE  دکتر حسن حبیبی


AWT IMAGE  دکتر جعفر مهرداد


  • مفاخر پژوه برجسته

AWT IMAGE  دکتر مهدی محقق


  • مترجم برتر علوم انسانی

AWT IMAGE  احمد سمیعی (گیلانی)


  • نظریه پرداز و منتقد

AWT IMAGE سیدعباس موسویان (معرفی شده از سوی هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره)


  • نظریه پرداز و منتقد

AWT IMAGE  مرکز اسناد انقلاب اسلامی


AWT IMAGE سازمان تحقیقات و مطالعات ناجادفعات مشاهده: 15053 بار   |   دفعات چاپ: 359 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق