یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 |

برگزیدگان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی

   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی پنجمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)                                            
۱۲
۱۳
۱۴

 
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نام: محسن رنجبر
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  جریان شناسی تاریخی قرائت ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه (با تاکید بر مقاتل)
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال          
  
AWT IMAGE
نامعباس مترجم       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی و تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ قدیم در دشت های پیرامون کوهستان الوند- همدان
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
   
AWT IMAGE
ناممحمد اسماعیل اسمعیلی جلودار     
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  ارتباط تجاری بنادر باستانی شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوره اسلامی تا قرن ۵ هجری قمری
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
 
  

حقوق
AWT IMAGE
نام: محسن قاسمی  
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  شکل گرایی در حقوق مدنی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
  
AWT IMAGE
نامسیدجواد حسینی خواه      
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                            
عنوان اثر:  تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه
رتبه:  شایسته تقدیر بخش جوان
   
AWT IMAGE
ناموحید آگاه     
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                            
عنوان اثر:  جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق ایران و فرانسه (مطالعه تطبیقی)
رتبه:  شایسته تقدیر بخش جوان
 
 
زبان و ادبیات
AWT IMAGE
نام: ایرج افشار       
تحصیلات: -
عنوان اثر:  کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
رتبهبرگزیده اول بخش بزرگسال   
      
AWT IMAGE
ناممزدک انوشه 
تحصیلات: دکتری                                            
عنوان اثر:  ساخت جمله و فرافکن های نقش نمای آن در زبان فارسی
رتبه:   برگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: ابوالفضل حری   
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                            
عنوان اثر:  بررسی سبک صالح حسینی در مقام مترجمی ادبی در ترجمه های فارسی بسوی فانوس دریایی و خشم و هیاهو
رتبه:  برگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: نعمت عزیزی    
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                            
عنوان اثر: بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون در شعر معاصر عراق (۲۰۰۹ - ۲۰۰۳)
رتبه:  برگزیده اول بخش جوان
 
AWT IMAGE
نام: محمدحسن صانعی پور     
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر:  مبانی تحلیلی کار گفتی در قرآن کریم
رتبه:  برگزیده اول بخش جوان
 
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نام: حسین بستان (نجفی)
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: گامی به سوی علم دینی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
      
AWT IMAGE
نام: محمود مشفق   
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: مهاجرت های داخلی در ایران
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: محمد یزدانی نسب   
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: رابطه سیاست های قومی دولت مرکزی و تضاد قومی
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
   
AWT IMAGE
نام: نفیسه مومن دوست   
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: اثر: بررسی شیوه مناظره علمی در سیره ارتباطی امامان معصوم (ع) با تاکید بر مناظرات حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
   
 
علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری
AWT IMAGE
نام: شیما مدنی   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: برآورد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم آبسنگ مرجانی خلیج فارس
رتبه: برگزیده اول بخش جوان

AWT IMAGE
نامطیبه امیرخانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در ایران
رتبه:   برگزیده اول بخش جوان
 
AWT IMAGE
نام: مهران رضوانی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های صنعتی ایران، رویکرد ترکیبی
رتبه:  برگزیده اول بخش جوان

 
علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی         
AWT IMAGE
نام: زهرا نیک نام           
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تبیین معرفت شناختی رویکرد فرهنگی- اجتماعی به آموزش علوم تجربی و دلالت های آن برای برنامه درسی علوم حساس به فرهنگ
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نام: اصغر افتخاری  
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
    
AWT IMAGE
نامحامد عمویی    
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                    
عنوان اثر: اسطوره سیاسی رستم
رتبه:   برگزیده سوم بخش جوان


فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث
AWT IMAGE
نام: مجید فلاح پور
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: مبانی، اصول و روش تفسیری ملاصدرا
رتبهشایسته تقدیر بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: مصطفی فیض  
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                 
عنوان اثر: نقش عوامل غیر معرفتی در معرفت از دیدگاه قرآن کریم
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نام: رضا اکبری
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  جاودانگی
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
    
AWT IMAGE
نام: محمد مطهری فریمانی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: دین باوران و گزاره های کلی دین شناسی آکادمیک
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال

AWT IMAGE
نام: محمدجواد شمس
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: محمود مروارید              
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: برون گرایی در محتوا و معرفت پیشینی به حالت ذهنی
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: ساناز باغستانی       
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد در گنجینه اسناد ملی ایران
رتبهبرگزیده اول بخش جوان
   
AWT IMAGE
نام: شعله ارسطوپور
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: بررسی میزان انطباق ساختار مارک ایران بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و نگاه کاربران فهرست های رایانه ای به موجودیت های مطرح در این الگو
رتبهبرگزیده اول بخش جوان

AWT IMAGE
نام: سعیده ممتازی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: استفاده از مدلسازی زبانی پیشرفته برای بازیابی و دسته بندی جملات در سیستم های پرسش و پاسخ
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان

AWT IMAGE
نام: محمد حسن زاده
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان

AWT IMAGE
نام: وجیهه حسینی           
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر: پژوهشی پیرامون نوع شناسی سؤال های پژوهشی کتاب های درسی دوره راهنمایی و شناسایی منابع اطلاعاتی پاسخگو
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
AWT IMAGE
نام: مهدی جمشیدی        
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                      
عنوان اثر: تبیین علل وقوع انقلاب اسلامی ایران در نظریه علامه شهید مطهری
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی          
AWT IMAGE
نام: فرناز معصوم زاده جوزدانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر: گرافیزم رویه آرایی ظروف سفالین ایرانی(سفال گلابه ای دوره ساسانی)؛ رویه آرایی یک سرویس چایخوری
رتبهبرگزیده اول بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: جعفر طاهری
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: مقدمه ای بر دانش ریاضیات معماری در دوره اسلامی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: عاطفه کرباسی         
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: «ثابت و متغیر » در معماری
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان

 
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی)           
AWT IMAGE
نام: فرانک هل
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: آمریکا
تقدیر به سبب:  جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی

AWT IMAGE
نام: هرمان لندولت
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: سوئیس
تقدیر به سبب:  جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی

AWT IMAGE
نام: فلیپ جی. کراین بروک     
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: هلند
عنوان اثر:  سروش یشت

AWT IMAGE
نام: همینگ اَی یورگنسن     
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: دانمارک
عنوان اثر:  یخچال های ایران

AWT IMAGE
نام: شیخ عباس کاشف الغطاء
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: عراق
عنوان اثر:  المال المثلی و المال القیمی فی الفقه اسلامی

AWT IMAGE
نام: ماریو کازاری   
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: ایتالیا
عنوان اثر:  آرمان شهر اسکندر در ادبیات فارسی رمانتیک قرون میانه
 
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم دکتر سیدعلی اکبر حسینی سردری
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم علامه شیخ محمدعلی العمری
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم استاد جلیل اخوان زنجانی
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی
دکتر صادق آئینه وند
      
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی
     
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
آیت الله سیدکاظم حسینی حائری
 
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
 
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
دکتر علی رضائیان
     
AWT IMAGE
مصحّح برجسته
استاد محسن بیدارفر
     
AWT IMAGE
مفاخرپژوه برجسته
دکتر توفیق هاشم پور سبحانی
 
AWT IMAGE
مترجم برجسته
دکتر عزت الله فولادوند
مترجم برجسته در حوزه زبان لاتین
 
AWT IMAGE
مترجم برجسته
دکتر حامد صدقی
مترجم برجسته در حوزه زبان عربی
 
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
دکتر سالار منافی اناری
موضوع نظریه: جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان
 
AWT IMAGE
موسسه پژوهشی شایسته تقدیر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سال تأسیس: ۱۳۶۱
رئیس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا اعرافی
مکان: قم
وب‌گاه:   
https://rihu.ac.ir/fa
 
   
AWT IMAGE
انجمن علمی شایسته تقدیر
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران               
سال تأسیس: ۱۳۷۹
رئیس هیأت مدیره: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مکان: تهران
وب‌گاه:  
https://ilisa.ir/
   
AWT IMAGE
نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر
فصلنامه پژوهش های بازرگانی (مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)           
سال تأسیس: ۱۳۷۵
سردبیر: دکتر محمدرضا رفعتی
وب‌گاه: 
http://pajooheshnameh.itsr.ir/
 
AWT IMAGE
نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر
پژوهش های اقتصادی (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)          
سال تأسیس: ۱۳۸۰
سردبیر: دکتر یدالله دادگر
وب‌گاه: 
https://ecor.modares.ac.ir/


دفعات مشاهده: 22788 بار   |   دفعات چاپ: 1689 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق