یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 |

برگزیدگان چهارمین جشنواره بین المللی فارابی

   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی چهارمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)                                            
۱۲
۱۳
۱۴

 
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نامعباس علیزاده و همکاران
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  منشأ شکل گیری حکومت های نخستین در دشت های مرتفع ناحیه فارس، جنوب ایران
رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال          
 
AWT IMAGE
نام: حسین کلانتری خلیل آباد   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  الگوی مدیریت حمل و نقل برو ن شهری در مقابله با بحران طوفان ماسه
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    

AWT IMAGE
نام: یعقوب محمدی فر     
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بررسی و تحلیل آثار استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    

AWT IMAGE
نام: زهره عبدی دانش پور     
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید بر برنامه ریزی شهری
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    

AWT IMAGE
نام: فیروز مهجور     
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بررسی سفالینه منقوش گونه کوپاچه
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
 

حقوق
AWT IMAGE
نام: محمود حکمت نیا
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مبانی مالکیت فکری
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
  
AWT IMAGE
نام: عباس کریمی
تحصیلات: دکتری                                           
عنوان اثر:  شروط تحمیلی در قراردادها و تئوری سو ءاستفاده از حق
رتبه:  برگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی   
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال

AWT IMAGE
نام: حسن بادینی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: فلسفه مسئولیت مدنی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال

AWT IMAGE
نام: حسن محسنی   
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: اداره جریان دادرسی مدنی (بر پایه همکاری های طرفین دعوا و دادرس)
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان
 
زبان و ادبیات
AWT IMAGE
نام: محمدجعفر یاحقی و مهدی سیّدی   
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: تصحیح تاریخ بیهقی
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال   
      
AWT IMAGE
نام: فرح نیازکار 
تحصیلات: دکتری                                            
عنوان اثر: شرح غزلیات سعدی
رتبه:   برگزیده دوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: سیدمهدی زرقانی   
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر:  تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی
رتبه:  برگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: علی صفری آق قلعه 
تحصیلات: دیپلم                                          
عنوان اثر: تصحیح انتقادی تحفه العراقین خاقانی شروانی
رتبه:  برگزیده اول بخش جوان
 
AWT IMAGE
نام: فائزه فرازنده پور     
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: آسیب شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان شناسی و ارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی: رویکرد زبانشناسی حقوقی
رتبه:  برگزیده دوم بخش جوان
 
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نام: مرتضی فرهادی
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: واره: درآمدی بر مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون
رتبهبرگزیده اول بخش بزرگسال
      
AWT IMAGE
نام: رحمت الله معمار   
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: تبیین جامعه شناختی مشارکت انتخاباتی: بررسی تطبیقی میزان رأ ی دهی بین شهرستان های ایران
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: سعیده الفت          
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: سرمایه اجتماعی و امر درمان اعتیاد (مطالعه جامعه شناختی سازمان غیردولتی کنگره ۶۰ ، شعبه آکادمی)
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
      
 
علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری
AWT IMAGE
نام: احمدعلی یوسفی   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: نظام اقتصاد علوی: مبانی، اهداف و اصول راهبردی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال

 
علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی         
AWT IMAGE
نام: مرتضی کرمی           
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  طراحی الگوی مناسب آموزش صنعتی حین خدمت براساس رویکردهای سازنده گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آنها در دو گروه مدیران و کارگران (مطالعه موردی: ایران خودرو خراسان)
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نام: حمید احمدی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بنیاد های هویت ملی ایرانی: چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
    
AWT IMAGE
نام: محمدباقر خرمشاد    
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: علوم اجتماعی و انقلاب: مطالعه موردی تحلیل علوم اجتماعی فرانسه و آمریکا از انقلاب اسلامی ایران
رتبه:   برگزیده سوم بخش بزرگسال


فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث
AWT IMAGE
نام: نعمت الله صفری فروشانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: نقش تقیه در استنباط
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال

AWT IMAGE
نام: سیدصادق سیدحسینی  
تحصیلات: دکتری                                              
عنوان اثر: مدارای بین مذاهب
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: محمدباقر سعیدی روشن 
تحصیلات: حوزوی
عنوان اثر: زبان قرآن و مسائل آن
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: سعید ضیائی فر
تحصیلات: حوزوی
عنوان اثر: جایگاه کلامی در اجتهاد
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: نرجس توکلی محمدی  
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: بررسی مجاز در روایات (براساس المجازات النبویه)
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
 
فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نام: سیدحسن اسلامی اردکانی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  شبیه سازی انسان از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
    
 
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: لیلا مکتبی فرد     
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر: بررسی تناسب محتوایی داستان های تألیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان گروه سنی (ج) با مهارت ها و مؤلفه های تفکر انتقادی
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نام: مجیده سنجی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: شناسایی واژه های غیرمفهومی (رایج) در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی
رتبهبرگزیده اول بخش جوان

AWT IMAGE
نام: عاطفه شریف
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: بررسی میزان اثربخشی عناصر ابرداده ای و رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان

AWT IMAGE
نام: علیرضا اسفندیاری مقدم
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: بررسی نتایج جستجو در ابرموتور های کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها از جنبه همپوشانی و رتبه بندی
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان

AWT IMAGE
نام: سپیده فهیمی فر          
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر: سنجش معیارهای ارزیابی کتاب های الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء(س) و کتابداران شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
 
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
AWT IMAGE
نام: بهرام اخوان کاظمی       
تحصیلات: دکتری                                                
عنوان اثر: بررسی ثبات یا تحولات نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره)
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی          
AWT IMAGE
نام: حسین پورمهدی قائم مقامی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: در جستجوی زبان مادری معمار
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام: آزیتا بلالی اسکویی        
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: بازآفرینی و طراحی تصوری شهر ربع رشیدی براساس متون تاریخی (وقف نامه)
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان
 
 
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی)           
AWT IMAGE
نام: ویلفرد فردیناند مادلونگ
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: آلمان
تقدیر به سبب: جمیع آثار و خدمات علمی در زمینه فرهنگ و تمدن ایران

AWT IMAGE
نام: برت فراگنر
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: اتریش
عنوان اثر: فهرستنامه اسناد فرامانروایان ایران

AWT IMAGE
نام: ژان جوزف فرانسوا پرو   
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: فرانسه
عنوان اثر:  کاخ داریوش در شوش

AWT IMAGE
نام: کارلو چرتی     
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: ایتالیا
عنوان اثر:  زبان پهلوی

AWT IMAGE
نام: خالد غفوری
تحصیلات: کارشناسی ارشد
کشور: عراق
عنوان اثر: محوریت متون قرآنی در مباحث فقهی

AWT IMAGE
نام: مارکوس ریتر   
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: آلمان
عنوان اثر: مساجد و مدرسه های دینی در دوران قاجار، هنر معماری درسالهای ۸۵-۱۸۸۴
 

AWT IMAGE
نام: ماساشی هاندا   
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: ژاپن
عنوان اثر: پیدایش مفهوم جهان اسلام
   
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم آیت الله سیدمحمدحسین فضل الله
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکتر محمد خوانساری
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکتر هاراطون داویدیان
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکتر علی محمد حق شناس
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر کریم مجتهدی
      
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
آیت الله سیدمحمد حسینی خامنه ای
     
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
آیت الله محمد امامی کاشانی
 
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
دکتر غلامرضا اعوانی
 
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
دکتر کاظم معتمدنژاد
     
AWT IMAGE
مفاخرپژوه برجسته
دکتر فضل الله رضا
     
AWT IMAGE
نسخه شناس برجسته
استاد عبدالحسین حائری
 
AWT IMAGE
مترجم برجسته
استاد بهاءالدین خرمشاهی
مترجم برجسته در حوزه زبان لاتین
 
AWT IMAGE
مترجم برجسته
دکتر ابوالقاسم امامی
مترجم برجسته در حوزه زبان عربی
 
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
حجت الاسلام و  المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا
 
AWT IMAGE
موسسه پژوهشی برتر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سال تأسیس: ۱۳۶۲
رئیس: حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی
مکان: قم
وب‌گاه:   
http://isca.ac.ir/Portal/Home/
    
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر
انجمن روانشناسی ایران             
سال تأسیس: ۱۳۷۴
رئیس هیأت مدیره: دکتر رضا زمانی
وب‌گاه:  
http://iranpa.org/
   
AWT IMAGE
نشریه علمی - پژوهشی برتر
فصلنامه تعلیم و تربیت     
سال تأسیس: ۱۳۶۴
صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سردبیر: دکتر محمود مهرمحمدی
وب‌گاه: 
https://qjoe.ir/
  


دفعات مشاهده: 19409 بار   |   دفعات چاپ: 1327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق