یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 |

برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی فارابی

   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی ششمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)                                            
۱۲
۱۳
۱۴

 
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نامحسن حضرتی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مشروطه عثمانی
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال          
  
AWT IMAGE
نامعلیرضا خسروزاده       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مراکز و راه های تجاری اقتصادی دوره پارت و ساسانی در خلیج فارس: براساس داده های باستان شناختی به دست آمده از کاوش ها و بررسی های انجام گرفته در تنگه هرمز و سواحل جنوبی خلیج فارس
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
   
AWT IMAGE
نامعباس احمدوند     
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر عباسی(۵۶ -۲۳۲هجری)
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
 
AWT IMAGE
ناملیلا خسروی    
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تجزیه و تحلیل گنجینه غار کلماکره لرستان با تأکید بر نگاره‌ها، شکل و فناوری ساخت اشیاء
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان
  
حقوق
AWT IMAGE
نام: عبدالله خدابخشی شلمزاری  
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان
  
AWT IMAGE
نامطاهر حبیب‌زاده      
تحصیلات: دانشجوی دکتری                                                    
عنوان اثر:  حقوق فناوری اطلاعات، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال
رتبه:  برگزیده سوم بخش جوان
   
 
زبان و ادبیات
AWT IMAGE
نامطاهره ایشانی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  انسجام در غزل فارسی (تحلیل مقایسه‌ای چند غزل حافظ و سعدی)
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال   
      
 
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نامسیدهادی مرجائی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  عوامل مؤثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران
رتبهشایسته تقدیر بخش بزرگسال
      
AWT IMAGE
نامعبدالرسول جوهری   
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر:  مطالعه جامعه شناختی تعارف در زندگی روزمره مردم شهر تهران
رتبهشایسته تقدیر بخش جوان
   
علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری
AWT IMAGE
نامسعید فراهانی فرد        
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال

AWT IMAGE
نامعلی اصغر پورعزت
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  عهدنامه امیر(ع) (جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیاء)
رتبه:  شایسته تقدیر بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
ناممسعود ربیعه
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  طراحی مدل ریاضی استوار زنجیره تأمین
رتبه:  برگزیده دوم بخش جوان
 
AWT IMAGE
ناممحمدرضا آرمان‌مهر       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  رالز- حکیمی (بررسی تطبیقی اندیشه‌ اقتصادی جان رالز و محمدرضا حکیمی)
رتبه:  برگزیده سوم بخش جوان
 
علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی         
AWT IMAGE
ناممریم دانای طوس   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تبیین اهداف و مولفه های آموزش مهارت های ادراکی و تولیدی زبان در برنامه درسی زبان ملی
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
ناممحمود مهرمحمدی (و همکاران)
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران
رتبه:  برگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نام ابراهیم علی دوست قهفرخی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تحلیل موانع پیاده سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ در ورزش حرفه ا‌ی جمهوری اسلامی ایران
رتبه:  شایسته تقدیر بخش جوان
 
AWT IMAGE
نام منصوره صداقت      
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر:  بررسی درون مایه‌های آشکار، پنهان و تهی داستان های کودک
رتبه:  شایسته تقدیر بخش جوان
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نامهادی آجیلی  
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
  
  
فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث
AWT IMAGE
نامعبدالهادی فقهی‌زاده
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: علامه مجلسی و فهم حدیث (مبانی و روش های فقه الحدیثی علامه مجلسی در بحارالانوار)
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامابراهیم فتح‌الهی     
تحصیلات: دکتری                                                 
عنوان اثر: روش شناسی (متدولوژی) علوم قرآنی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نامابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام فقهی
رتبهبرگزیده اول بخش جوان
   
AWT IMAGE
ناممحمد جانی پور         
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: اخلاق در جنگ، تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمومنین علی (ع) و معاویه
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نامغلامرضا فیاضی (و حسینعلی شیدان شید)
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  هستی و چیستی در مکتب صدرایی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
    
AWT IMAGE
نامخسرو باقری نوع پرست
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامسیدیدالله یزدان‌پناه (و مهدی علیپور)
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: حکمت اشراق
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
ناممحمدحسین فاریاب              
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه تا پایان قرن ۵ هجری
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
   
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: احسان گرایی       
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر:  تدوین الگوی شایستگی های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های تهران، شهید چمران و فردوسی مشهد
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
   
  
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
AWT IMAGE
نامابراهیم برزگر          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) سیاست به مثابه صراط
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی          
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
   
 
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی)           
AWT IMAGE
نام: شیلا کنبی
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: آمریکا
عنوان اثر:  عصر طلایی هنر ایران
   
AWT IMAGE
نام: گیورگی سانیکیدزه
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: گرجستان
عنوان اثر:  مذهب شیعه و دولت در ایران
   
AWT IMAGE
نام: پاتریک رینگنبرگ      
تحصیلات: دکتری                                          
کشور: سوئیس
عنوان اثر:  جهان نماد در هنر اسلامی
   
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم استاد عبدالله نورانی
     
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر سیدمحمدباقر حجتی
 
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری شهری
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
دکتر جلیل تجلیل
     
AWT IMAGE
مصحح  برتر
استاد محمد روشن
     
AWT IMAGE
مفاخرپژوه برجسته
استاد محمدعلی معلم دامغانی
 
 
AWT IMAGE
مترجم برتر
دکتر فریده مهدوی دامغانی
مترجم برتر در حوزه زبان لاتین
 
 
AWT IMAGE
مترجم برتر
دکتر محمدعلی آذرشب
مترجم برتر در حوزه زبان عربی
 
 
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
دکتر عبدالحمید نقره کار
موضوع نظریه: تعامل انسان با ایده های فضایی- هندسی در معماری
 
 
AWT IMAGE
موسسه پژوهشی شایسته تقدیر
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال تأسیس: ۱۳۷۳
رئیس: دکتر علی اکبر رشاد
مکان: تهران
وب‌گاه:   
https://iict.ac.ir/
 
   
AWT IMAGE
نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی               
سال تأسیس: ۱۳۷۳
صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و اندیشه
سردبیر: دکتر محمدتقی ایمان
وب‌گاه: 
http://method.rihu.ac.ir/

 


دفعات مشاهده: 21806 بار   |   دفعات چاپ: 1375 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق