سه شنبه 5 تیر 1403 |

دوره سیزدهم

 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 | 
   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 
اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نام: صدیقه رمضانی تمیجانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: معنویت بی‌سامان: تأملی جامعه‌شناختی بر معنویت‌گرایی جدید و چرایی گرایش به آن در ایران
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: محمدعلی عباسی               
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان                           (اطلاعات بیشتر)
   
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نام: سیدمنصور سیدسجادی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  شهر سوخته: هنر و باستان‌شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند از آغاز تا دوره تیمور
رتبهشایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
      
AWT IMAGE
نام: رضا طالبی‌فرد
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  آینده‌نگاری توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: شهرستان‌ جیرفت)
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان                                    (اطلاعات بیشتر)
 
حقوق
  
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.              
   
زبان، ادبیات و زبان شناسی
AWT IMAGE
نام: فاطمه شفیعی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   پژوهشی در بررسی نقش تسهیلگر استعاره مفهومی در بازشناسی و یادآوری: با فرض استعاره به‌عنوان عامل مؤثر در شکلگیری طرحواره
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
      
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
  
AWT IMAGE
نام: سید امیررضا برقعی              
تحصیلاتکارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)                                                  
عنوان اثر:  تبیین دلالت‌های دانش فقه برای مفهوم‌پردازی مرز در حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                                  (اطلاعات بیشتر)
       
علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

AWT IMAGE
نام: سعید مسعودی‌پور            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تبلیغات تجاری اسلامی
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)
 
علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی 
 
AWT IMAGE
نام: میثم نوری خانیوردی              
تحصیلاتدکتری                                                  
عنوان اثر:  طراحی الگوی فرآیندی تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان                                  (اطلاعات بیشتر)

 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
  
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.          
 
علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
AWT IMAGE
نام: حمیدرضا مقیمی اردکانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   واقع‌نمایی گفتار معصومان بر اساس مراعات سطح فهم مخاطب در روایات اعتقادی
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: محمدحسین شیرزاد       
تحصیلات: دکتری                                                   
عنوان اثر:  کاربرد الگوهای انسان‌شناسی امنیت در تفسیر قرآن کریم
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                                   (اطلاعات بیشتر)            
 
فقه و اصول  
 
AWT IMAGE
نام: احمد مروارید
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بررسی احکام تعامل میان روان‌تحلیلگر و درمانجو از منظر فقه امامیه
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
 
فلسفه، منطق و کلام 
AWT IMAGE
نام: زهیر دهقانی آرانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بررسی و نقد آرای مستشرقان معاصر در زمینه مهدویت: آندرونیومن، دیویدکوک، ژان پیر فیلیو، تیموتی فرنیش و جوئل ریچاردسون
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
    
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: الهه حسینی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   چهارچوب معنایی برای یکپارچه‌سازی و بازیابی معنایی اشیای محتوایی وبی: رویکرد داده‌های پیوندی در بافت سرطان
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                                   (اطلاعات بیشتر)
   
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)  
AWT IMAGE
نام: یحیی فوزی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  امام خمینی درمواجهه با مخالفان و منتقدان :مطالعه بنیان‌های نظری و سیره عملی
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
AWT IMAGE    
 نام: محمد خزایی       
تحصیلات: دکتری                                                
عنوان اثر:  هنر طراحی ایرانی اسلامی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                                  (اطلاعات بیشتر)
    
مطالعات میان رشته ای  
     
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
بخش بین الملل (اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی) 
AWT IMAGE
ناممسعود العالم چودری
کشور: بنگلادش                                               
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی و علم دینی
  (اطلاعات بیشتر)
      
AWT IMAGE
نامطه عبدالرحمن
کشور: مراکش                                              
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
نامعثمان بکار
کشور: مالزی
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
  (اطلاعات بیشتر)
   
AWT IMAGE
نامسید علی محمد نقوی
کشور: هند                                      
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
نامدلال عباس           
کشور: لبنان
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی
  (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نامرامون گراسفوگِل 
کشورپورتوریکو          
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
   (اطلاعات بیشتر)
     ​​​​     
AWT IMAGE
نامآنتونی اِف. شاکِر
کشور: لبنان
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
 (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
ناممُبینا موکر
کشور: بوسنی
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
 (اطلاعات بیشتر)
 
AWT IMAGE
ناممنصور ال. لیمبا
کشور: فیلیپین
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
 (اطلاعات بیشتر)
 
AWT IMAGE
نامادریس هانی
کشور: مراکش
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
 (اطلاعات بیشتر)
 
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی
مرحوم دکتر اسدالله آزاد
  (اطلاعات بیشتر)
      
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی
مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر)
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی
مرحوم دکتر غلامعلی حاتم
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی 
مرحوم آیت‌الله عباسعلی عمیدزنجانی
  (اطلاعات بیشتر)
AWT IMAGE
شخصیت پیشگام علوم انسانی و اسلامی
مرحوم آیت الله سید محمد مومن
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی
دکتر عماد افروغ
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی
استاد علی عابدی شاهرودی
  (اطلاعات بیشتر)
AWT IMAGE
شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی
دکتر محمدمنصور فلامکی
  (اطلاعات بیشتر)
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی
دکتر منوچهر محمدی
  (اطلاعات بیشتر)
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشتاز علوم انسانی و اسلامی
 دکتر علی محمد ولوی
  (اطلاعات بیشتر)
        
AWT IMAGE
نظریه پرداز برتر
دکتر محمد دبیر مقدم
  (اطلاعات بیشتر)
     
AWT IMAGE
مترجم برتر (بخش ترجمه از عربی به فارسی)
دکتر موسی ­بیدج
  (اطلاعات بیشتر)
AWT IMAGE
مترجم برتر (بخش ترجمه از انگلیسی به فارسی)
دکتر کورش صفوی
  (اطلاعات بیشتر)
                 
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر در بخش دانشگاهی
انجمن مالی اسلامی ایران
  (اطلاعات بیشتر)
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر در بخش حوزوی
انجمن کلام اسلامی حوزه
  (اطلاعات بیشتر)
    
AWT IMAGE
نشریه علمی برتر در بخش دانشگاهی
پژوهش ادبیات معاصر جهان (دانشگاه تهران)
  (اطلاعات بیشتر)
AWT IMAGE
نشریه علمی برتر در بخش حوزوی
فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
  (اطلاعات بیشتر)
             
   

دفعات مشاهده: 9849 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق