یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 |

دوره یازدهم

 | تاریخ ارسال: 1399/5/31 | 
   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 
اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نام: حسین خندق آبادی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار و ابوحامد غزالی
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: سیدمرتضی طباطبائی                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  اصول اخلاقی کاربری تکنولوژی مدرن: الگویی تلفیقی براساس مکاتب وظیفه گرا، پیامدگرا و فضیلت گرا 
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان    (اطلاعات بیشتر)
   
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نام: الهه محبوب فریمانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی دفاتر مالی عصر صفوی (مطالعه موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی) 
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: اسماعیل همتی ازندریانی             
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی و تحلیل مجموعه معماری دستکند ارزانفود – همدان
رتبه: برگزیده اول بخش جوان    (اطلاعات بیشتر)
   
حقوق
AWT IMAGE
نام: فاطمه فتح پور             
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان         (اطلاعات بیشتر)
  
زبان، ادبیات و زبان شناسی
AWT IMAGE
نام: وحید صادقی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   ساخت نوایی زبان فارسی: تکیه واژگانی و آهنگ
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: قدرت اله ضرونی               
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بوطیقای غزل نو: جریان شناسی و تحلیل مولفه های آن
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان    (اطلاعات بیشتر)
   
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نام: میثم اهرابیان صدر                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   موردپژوهی نابرابری فضایی و مناسبات اجتماعی مرتبط با آن در شهر تهران از (۱۲۵۰ تا ۱۳۵۷) 
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال       (اطلاعات بیشتر)        
      
علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی               
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی
AWT IMAGE
 نام: مسعود جان بزرگی/ سیدمحمد غروی             
تحصیلات: دکتری/ حوزوی                                                    
عنوان اثر:    اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال       (اطلاعات بیشتر)
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نام: عباس منوچهری باغبادرانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   فراسوی رنج و رویا؛ روایتی دلالتی پارادایمی از تفکر سیاسی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: علی اسمعیلی اردکانی           
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  دیالکتیک مفهوم و واقعیت؛ مساله مهاجرت و تحول مفهوم آن در اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان    (اطلاعات بیشتر)
 
علوم قرآنی، تفسیر و حدیث
AWT IMAGE
نام: سیدمحمدعلی طباطبائی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین 
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نامزهرا کلباسی اشتری        
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:    نظریه نزول پیوسته آیات در سوره های قرآن کریم 
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان    (اطلاعات بیشتر)            
 
فقه و اصول            
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
 
فلسفه، منطق و کلام 
AWT IMAGE
نامسیدجمال الدین میرشرف الدین
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   داناییعملی در اندیشه ارسطویی (پیش درآمدی بر فلسفه ی عملی بر بنیاد فرونسیس ارسطویی) 
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: مصطفی زالی          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  ضرورت و امکان تبیین امر مطلق در فلسفه هگل
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان         (اطلاعات بیشتر)
 
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: حبیب الله عظیمی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:    نسخه نامه: کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرست نویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها        
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال       (اطلاعات بیشتر)
   
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)          
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
AWT IMAGE    
 نامسیده مریم ایزدی دهکردی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:    خاستگاه و آداب معنوی صنایع و هنر در فتوت نامه های ایرانی اسلامی
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال       (اطلاعات بیشتر)
  
مطالعات میان رشته ای 
AWT IMAGE
نام: محمود زمانی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:    تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال          (اطلاعات بیشتر)
  
AWT IMAGE
نام: پریا پارسا          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشه اسلامی
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان         (اطلاعات بیشتر)
  
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی) 
AWT IMAGE
نامجیمز وینستون موریس
کشورآمریکا                                                    
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
      
AWT IMAGE
ناملیندا کلارک
کشورکانادا                                                   
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     
AWT IMAGE
نامحیدر باقر
کشور: اندونزی
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     
AWT IMAGE
نامعلی مهدی زیتون
کشور: لبنان                                                   
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     
AWT IMAGE
نامنوبوآکی کندو
کشور: ژاپن                                                 
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     
AWT IMAGE
نامسوزان روف 
کشور: انگلستان             
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     ​​​​
AWT IMAGE
نامگریگول برادزه           
کشور: گرجستان
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو علوم اسلامی
مرحوم آیت الله ابراهیم امینی
      
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو علوم انسانی
مرحوم دکتر داریوش شایگان
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی)
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر غلامعباس توسلی
     
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
     
AWT IMAGE
مترجم برتر
عبدالله کوثری
             
     
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
    
     
AWT IMAGE
فصلنامه علمی برتر
Journal of research in applied linguistics
             
   

دفعات مشاهده: 4186 بار   |   دفعات چاپ: 441 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق