دوشنبه 10 آذر 1399 |

دوره یازدهم

 | تاریخ ارسال: 1399/5/29 | 
   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
 
 
اخلاق، ادیان و عرفان

AWT IMAGE

نام: حسین خندق آبادی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار و ابوحامد غزالی                                
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                    (اطلاعات بیشتر)
 

AWT IMAGE

نام: سیدمرتضی طباطبائی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: اصول اخلاقی کاربری تکنولوژی مدرن: الگویی تلفیقی براساس مکاتب وظیفه گرا، پیامدگرا و فضیلت گرا                              
رتبه: شایسته تقدیربخش جوان                    (اطلاعات بیشتر
 
تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی
 
نام: الهه محبوب فریمانی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
عنوان اثر: بررسی دفاتر مالی عصر صفوی (مطالعه موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)       
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال                    (اطلاعات بیشتر)

نام: اسماعیل همتی ازندریانی
تحصیلاتدکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
عنوان اثربررسی و تحلیل مجموعه معماری دستکند ارزانفود – همدان
رتبه: برگزیده اول بخش جوان                    (اطلاعات بیشتر)

حقوق
 

AWT IMAGE

نام: فاطمه فتح پور
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
عنوان اثر: مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان                      (اطلاعات بیشتر)

زبان، ادبیات و زبان‌شناسی

نام: وحید صادقی
تحصیلاتدکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
عنوان اثر: ساخت نوایی زبان فارسی تکیه واژگانی و آهنگ                           
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال                    (اطلاعات بیشتر) 

 

نام: قدرت اله ضرونی
تحصیلاتدکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
عنوان اثر: بوطیقای غزل نو: جریان شناسی و تحلیل مولفه های آن                               
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان                     (اطلاعات بیشتر) 
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات


AWT IMAGE

نام: میثم اهرابیان صدر 
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: موردپژوهی نابرابری فضایی و مناسبات اجتماعی مرتبط با آن در شهر تهران از ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۷)                               
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                      (اطلاعات بیشتر) 

علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی


AWT IMAGE   

نام: مسعود جان بزرگی/ سیدمحمد غروی
تحصیلات: دکتری / حوزوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی                            
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                      (اطلاعات بیشتر) 
علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی

برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.


علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
 

نام: عباس منوچهری باغبادرانی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: فراسوی رنج و رویا؛ روایتی دلالتی پارادایمی از تفکر سیاسی 
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                    (اطلاعات بیشتر)

نام: علی اسمعیلی اردکانی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: دیالکتیک مفهوم و واقعیت؛ مساله مهاجرت و تحول مفهوم آن در اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶
رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان                    (اطلاعات بیشتر) 
 
علوم قرآنی، تفسیر و حدیث

AWT IMAGE

نام: سیدمحمدعلی طباطبائی 
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در میان مسلمانان نخستین                         
رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال                          (اطلاعات بیشتر)  


نام: زهرا کلباسی اشتری
تحصیلاتدکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: نظریه نزول پیوسته آیات در سوره های قرآن کریم                        
رتبهشایسته تقدیربخش جوان                    (اطلاعات بیشتر)

 
فقه و اصول
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.

                                                           فلسفه، منطق و کلام                                                          
 

AWT IMAGE

نام: سیدجمال الدین میرشرف الدین
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: دانایی عملی در اندیشه ارسطویی (پیش درآمدی بر فلسفه ی عملی بر بنیاد فرونسیس ارسطویی)                    
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال                      (اطلاعات بیشتر) 


نام: مصطفی زالی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
عنوان اثر: ضرورت و امکان تبیین امر مطلق در فلسفه هگل  
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                              (اطلاعات بیشتر)


فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری

AWT IMAGE

نام: حبیب الله عظیمی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
عنوان اثر: نسخه نامه: کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرست نویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها                             
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                               (اطلاعات بیشتر)

 
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
برگزیده و شایسته تقدیر ندارد.
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
 

نام: سیده مریم ایزدی دهکردی  
تحصیلاتدکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
عنوان اثر: خاستگاه و آداب معنوی صنایع و هنر در فتوت نامه های ایرانی اسلامی                                 
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                              (اطلاعات بیشتر)

 
مطالعات میان رشته ای

AWT IMAGE

نام: محمود زمانی
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها                                 
رتبه: شایسته تقدیربخش بزرگسال                              (اطلاعات بیشتر) 
 

AWT IMAGE

نام: پریا پارسا
تحصیلات: دکتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشه اسلامی                               
رتبه: برگزیده رتبه سوم بخش جوان                                 (اطلاعات بیشتر)  
 
بخش بین الملل (اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی)
 
  نام: جیمز وینستون موریس
کشور: آمریکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
عنوان اثر:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی                   
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                           (اطلاعات بیشتر) 

  نام: لیندا کلارک
کشور: کانادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عنوان اثر: جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                           (اطلاعات بیشتر)

   نام: حیدر باقر
کشور: اندونزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
عنوان اثر:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی                              
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                          (اطلاعات بیشتر)

  نام: علی مهدی زیتون
کشور: لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
عنوان اثر: جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی  
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                         (اطلاعات بیشتر) 

  نام: نوبوآکی کندو
کشور: ژاپن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
عنوان اثر: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی                        
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                         (اطلاعات بیشتر)  

  نام: سوزان روف                                                                                                                                                                                                                                            
کشور: انگلستان             
عنوان اثر: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی                                                                                                                                                                                                                               
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                            (اطلاعات بیشتر) 

  نام: گریگول برادزه
کشور: گرجستان
عنوان اثر: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی                                                                                                                                                                                                                            
رتبه: برگزیده بخش بین الملل                         (اطلاعات بیشتر)

برگزیدگان سایر بخش های جشنواره

شخصیت‌های پیشرو علوم انسانی و اسلامی
                    مرحوم آیت الله ابراهیم امینی (اطلاعات بیشتر)
            مرحوم دکتر داریوش شایگان (اطلاعات بیشتر)
 پیشکسوت علوم انسانی ایران
           دکتر منصوره اتحادیه (اطلاعات بیشتر)
                     دکتر غلامعباس توسلی (اطلاعات بیشتر)
 نظریه پرداز برجسته
                    حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی (اطلاعات بیشتر)
 مترجم برتر
           عبدالله کوثری (اطلاعات بیشتر)
 انجمن علمی برتر
           انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات(اطلاعات بیشتر)

 فصلنامه علمی برتر
            Journal of research in applied linguistics (اطلاعات بیشتر) 
 
   

دفعات مشاهده: 3077 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق