یکشنبه 19 آذر 1402 |

ساختار جشنواره

جشنواره بینالمللی فارابی به منظور تحقق اهداف بیان شده و اجرای بایسته وظایف مربوط، دارای ساختاری متشکل از پنج رکن اصلی شامل رئیس، شورای سیاستگذاری، دبیر، دبیرخانه و شورای علمی است.
۱. ریاست جشنواره: ریاست جشنواره بینالمللی فارابی را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر عهده دارد.
۲. شورای سیاستگذاری: شورای سیاستگذاری بالاترین رکن تصمیمگیری و نظارت بر برنامههای کلان جشنواره است. اعضای این شورا عبارتند از:
 • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )رئیس شورا(؛
 • معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)نایب رئیس و دبیر(؛
 • معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • معاون علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؛
 • قائم مقام بنیاد ملی نخبگان؛
 • رئیس فرهنگستان علوم؛
 • رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛
 • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
 • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
 • رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛
 • رئیس بنیاد ایرانشناسی؛
 • معاون پژوهشی حوزه علمیه قم؛
 • دبیر کل کمیسیون ملی یا دفتر منطقهای آیسسکو؛
 • دبیر کل کمیسیون ملی یا دفتر منطقهای یونسکو؛
 • رئیس  مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ؛
 • سه تا پنج تن از استادان برجسته و صاحبنام در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به پیشنهاد دبیر جشنواره و تأیید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری عبارت است از: تصویب نهایی برنامههای سالانه جشنواره، تعیین نوع و میزان جوایز، تعیین  گروهبندیهای علمی جشنواره، تعیین رؤسای گروههای علمی جشنواره، تشکیل کمیته راهبری و تأیید نهایی آثار برگزیده و  برگزیدگان سایر بخشها.
۳. دبیر جشنواره: دبیر جشنواره بینالمللی فارابی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است که پس از انتصاب با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر تمامی امور مربوط به حوزه علمی و اجرایی جشنواره  نظارت داشته و مدیریت کلان آن را عهدهدار است. دبیر جشنواره همچنین قائم مقام وزیر در شورای سیاستگذاری و رئیس شورای علمی است.
۴. رئیس دبیرخانه جشنواره: رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی جشنواره به پیشنهاد دبیر جشنواره و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین میشود. نقش اصلی و عملیاتی دبیرخانه جشنواره بینالمللی فارابی تمهید، تدارک و مدیریت اجرایی کلیه امور و مراحل انجام و برگزاری جشنواره است که از همان آغاز تأسیس جشنواره در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنیان و استقرار یافته است و کمیته راهبری جشنواره که در دبیرخانه تشکیل میشود متشکل از معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم (دبیر جشنواره)، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس دبیرخانه) است.
۵. شورای علمی جشنواره: این شورا، مرجع اصلی تصمیمگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات علمی جشنواره در اجرای آییننامههای مصوب مربوط به داوری و انتخاب برگزیدگان است.
 
 آییننامههای داوری و ارزیابی آثار پژوهشی توسط این شورا تصویب میشود و پس از تأیید شورای سیاستگذاری مبنای کار قرار میگیرد. اعضای شورای علمی عبارتند از: دبیر جشنواره، مدیران گروههای علمی پانزده­گانه، رئیس دبیرخانه، دبیر شورای علمی و نماینده بنیاد ملی نخبگان.
شورای علمی از طریق گروههای علمی به ارزیابی آثار پژوهشی میپردازد و مراحل پالایش، داوری و انتخاب آثار و افراد برگزیده در این گروهها انجام میشود. گروههای علمی دارای تخصصیترین جایگاه کارکردی و عملیاتی در فرایند داوری و انتخاب آثار برتر جشنواره هستند. هر گروه مرکب از  پنج  تا  هفت نفر عضو متخصص از میان استادان و محققان برجسته حوزههای علمی مربوط به موضوع کاری و تخصصی گروه است که زیر نظر رئیس گروه فعالیت میکنند. یازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی دارای پانزده گروه علمی به ترتیب الفبایی زیر است:
۱.اخلاق، ادیان و عرفان
۲.تاریخ، جغرافیا و باستان
شناسی
۳.حقوق 
۴.زبان، ادبیات و زبان
شناسی
۵.علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
۶. علوم اقتصادی، مدیــریت و علــوم مــالی
۷. علــوم تربیتی، روان
شناسی و علــوم ورزشی
۸. علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات منطقــهای 
۹. علــوم قــرآنی، تفسیـر و حدیث
۱۰. فقــه و اصـــول
۱۱. فلسفه، منطق و کــلام
۱۲. فناوری اطلاعات، اطلاع
رسانی و کتابداری
۱۳. مطــــالعـــات انقــــلاب اســــلامی و امــــام خمینی (ره)
۱۴. مطالعــــات میـــــان رشتـــــه
­ای
۱۵. مطالعات هنر و زیباییشناسی.

«کمیته بین‌الملل» جشنواره نیز به‌ منظور بررسی آثار خارجی  در دو حوزه «ایران‌شناسی» و «اسلام‌شناسی» تشکیل می شود.
در این جشنواره، آثار پژوهشی در چهار قالب کتاب، طرح پژوهشی، رساله دکتری و پایاننامه کارشناسیارشد دریافت میشوند.

دفعات مشاهده: 26822 بار   |   دفعات چاپ: 949 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق