سه شنبه 18 مرداد 1401 |

برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی فارابی

   

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی هفتمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)                                            
۱۲
۱۳
۱۴

 
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نامماهیار طاووسی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تحلیل چگونگی تأثیر هنر فلزکاری اقوام پیشین فلات ایران و سرزمین های همجوار و ملل تابعه هخامنشیان بر ظروف فلزی دوران هخامنشی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال          
  
AWT IMAGE
نامشهرام یوسفی فر             
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقیان
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    
   
حقوق
AWT IMAGE
نام: حسین سیمایی صراف         
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  قیاس در استدلال حقوقی
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
  
AWT IMAGE
نامرحیم نوبهار      
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)
رتبه:  برگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامشهرام زرنشان      
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: نقش رویه قضایی بین المللی در شناسایی قواعد عرفی
رتبه:  برگزیده دوم بخش جوان
 
زبان و ادبیات
AWT IMAGE
نامامید طبیب زاده
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  دستور زبان فارسی (براساس نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی)
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال   
  
AWT IMAGE
نامرضامراد صحرایی             
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  فراگیری زبان فارسی (تحلیلی نوین براساس نظریه زبان شناسی نوین)
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال         
   
AWT IMAGE
نامسعید مهدوی فر                     
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: : فرهنگ صور خیال خاقانی شروانی
رتبه:  برگزیده دوم بخش جوان
 
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
ناممجید مختاریان پور
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور   
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان  
      
AWT IMAGE
نامحسین اکبری    
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان
   
علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری
AWT IMAGE
نامسیدحسن قوامی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  رویکردی نوین در بانکداری اسلامی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال

علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی         
AWT IMAGE
ناممرجان صفاری   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  طراحی مدل ورزش همگانی ایران
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
   
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نامسیدکاظم سیدباقری
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر)
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
  
AWT IMAGE
نامسیدجلال دهقانی ‌فیروزآبادی        
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال 
 
AWT IMAGE
ناممحسن ردادی      
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                                   
عنوان اثر:  نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)
رتبهشایسته تقدیر بخش جوان
 
فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث
AWT IMAGE
نامسیدعلی دلبری       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  آسیب شناسی فهم حدیث
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامعبدالرحمن باقرزاده      
تحصیلات: دکتری                                                 
عنوان اثر: پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نامحامد پور رستمی       
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر:  مبانی فهم و تفسیر قران (با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه)
رتبهشایسته تقدیر بخش جوان
 
AWT IMAGE
نامحمید باقری        
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر:  نقد و بررسی معیارهای احراز صدور نزد متقدمان متاخران شیعه
رتبهشایسته تقدیر بخش جوان
 
AWT IMAGE
نامحامد شیواپور           
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر:  بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر آیات متشابه قرآن
رتبهشایسته تقدیر بخش جوان
 
فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان
AWT IMAGE
نامعلیرضا آل بویه          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  سقط جنین از دیدگاه اخلاقی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال
    
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: فرامرز سهیلی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگان بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسایی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم نویسندگی در این حوزه
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامعبدالرضا نوروزی چاکلی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: آشنایی با علم‌سنجی
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
AWT IMAGE
نامرسول زوارقی
تحصیلات: دکتری                                          
عنوان اثر: ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران(۱۹۹۰-۲۰۰۹) بررسی انتقادی
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
 
AWT IMAGE
ناملیلا عربگری
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر:  بررسی میزان  بهره‌گیری از استاندارهای ابرداده‌ای در پایگاه نسخه‌های خطی فارسی
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان

AWT IMAGE
ناممینا رضایی           
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر:  شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهش پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور
رتبهبرگزیده سوم بخش جوان
  
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
AWT IMAGE
نامابراهیم برزگر          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران
رتبهبرگزیده سوم بخش بزرگسال
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
AWT IMAGE    
 نامیدالله آقا عباسی       
تحصیلات: دکتری
عنوان اثر:  دانش نامه نمایش ایرانی
رتبهبرگزیده دوم بخش بزرگسال
   
AWT IMAGE
نامعلی کاظمی         
تحصیلات: کارشناسی ارشد                                          
عنوان اثر:  بنیادهای تحریر شناسی در موسیقی دستگاهی ایران
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان
 
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی)           
برگزیده ندارد.
                                    ​​​​
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
 
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم دکتر عباس حری
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم آیت الله سید مجتبی موسوی لاری
     
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو 
مرحوم  آیت الله آقامجتبی تهرانی
 
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
دکتر ناصر کاتوزیان
AWT IMAGE
مجموعه آثار و خدمات علمی
آیت الله محمدعلی تسخیری
     
AWT IMAGE
مصحح  برتر
دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی
     
AWT IMAGE
مفاخرپژوه برجسته
دکتر میرجلال الدین کزازی
 
AWT IMAGE
موسسه پژوهشی شایسته تقدیر
مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
سال تأسیس: ۱۳۷۰
رئیس: سیدحسین ایرانمنش
مکان: تهران
وب‌گاه:   
http://www.iies.ac.ir/portal/home/
 
AWT IMAGE
مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد)
سال تأسیس: ۱۳۸۱
رئیس: احمد آکوچکیان
مکان: قم
 
AWT IMAGE
انجمن علمی شایسته تقدیر
انجمن جامعه شناسی ایران                                       
سال تأسیس: ۱۳۷۰
رئیس: سیدمحمدامین قانعی راد
مکان: تهران
وب‌گاه: 
http://www.isa.org.ir/
 
AWT IMAGE
نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر
فصلنامه ژئوپلتیک                   
سال تأسیس: ۱۳۸۴
صاحب امتیاز: 
انجمن ژئوپلتیک ایران
سردبیر: دکتر محمدرضا حافظ نیا
وب‌گاه: 
http://journal.iag.ir/

 


دفعات مشاهده: 26540 بار   |   دفعات چاپ: 904 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق